icon

Seksinrichting is 'normale' bestemming

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bepaalt in haar uitspraak van 28 maart 2007 dat de waarde van een woning niet daalt enkel en alleen omdat het bestemmingsplan een seksinrichting toestaat.

Aan de Witteweg in de gemeente Drimmelen is een prostitutiebedrijf gevestigd. Nadat prostitutie in Nederland is gelegaliseerd, besluit de gemeenteraad het bedrijf positief te bestemmen. In het onherroepelijke bestemmingsplan “Buitengebied Partiële herziening Witteweg 1” heeft het perceel de bestemming “Seksinrichting” gekregen. De overburen dienen daarop een planschadeverzoek in. De gemeenteraad wijst het verzoek gedeeltelijk toe. De seksinrichting heeft immers een publiekaantrekkende werking dat zich zal uiten in een toename van verkeer en parkeeroverlast door de bezoekers. De raad kent daarom een planschadevergoeding toe ter waarde van € 10.000. De schadevergoeding wordt te weinig geacht. Tegen deze beslissing wordt (hoger) beroep ingesteld, met als argument dat de vestiging van een seksinrichting in het algemeen negatieve effecten op de waarde van een nabij gelegen woon- c.q. bedrijfsobject heeft.

De Afdeling oordeelt dat de vestiging van een seksinrichting misschien wel verkeershinder zal opleveren, maar dat de aard van de bebouwing verder geen nadelige planologische invloed op de woonomgeving heeft. Kortom: subjectieve elementen, zoals een negatieve gevoelswaarde bij een bestemming spelen geen rol bij de beoordeling of sprake is planschade.

Met deze uitspraak worden seksinrichtingen planologisch gelijk gesteld aan “normale” inrichtingen. Maar: als de ruimtelijke effecten gelijk zijn, waarom krijgt een prostitutiebedrijf dan een specifieke bestemming en geen reguliere bedrijfsbestemming? Hoe dan ook, voor de Afdeling is dat argument kennelijk niet van invloed geweest.


Claudia Koenen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Seksinrichting is 'normale' bestemming

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief