icon

Aansprakelijkheid rechtshulpverlener voor advies?

De emoties lopen nog wel eens hoog op wanneer mensen in een (arbeids)conflict verwikkeld zijn; en zeker wanneer een partij niet het gelijk krijgt dat ie meent te hebben kunnen die emoties zich tegen de eigen rechtshulpverlener richten. In een héél enkel geval vindt iemand zelfs dat de rechtshulpverlener aansprakelijk is voor de gevolgen van het opvolgen van het gegeven advies.

Dit overkwam de vakbond FNV Bondgenoten, die een werknemer bijstond die op staande voet was ontslagen wegens frauduleus handelen. In de procedure die volgde, bood de rechter partijen de gelegenheid om alsnog gezamenlijk tot een oplossing te komen. De rechter gaf daarbij in niet mis te verstane bewoordingen aan dat de werknemer zich niet had gedragen hoe het hoorde, en de arbeidsovereenkomst dus in ieder geval zou eindigen, en dat het heel goed mogelijk was dat dit op grond van een dringende reden zou gebeuren. Dat laatste zou inhouden dat de werknemer verwijtbaar werkloos zou worden geacht en hem een WW-uitkering zou worden geweigerd. Op advies van zijn rechtshulpverlener accepteerde de werknemer een voorstel van de werkgever om met wederzijds goedvinden de arbeidsovereenkomst te beëindigen zonder dat hem een vergoeding werd toegekend. De FNV jurist heeft daarmee voor de man een WW uitkering bewerkstelligd.

Eenmaal thuis kon de werknemer zich bij nader inzien toch niet vinden in de bereikte overeenstemming. Hij stelde FNV Bondgenoten aansprakelijk voor de schade die hij zou lijden ten gevolge van het de in zijn ogen tekortschietende juridische hulpverlening.

De rechtbank Utrecht overwoog in dit geschil dat een rechtshulpverlener slechts tekort is geschoten ten opzichte van zijn cliënt indien hij heeft gehandeld in strijd met de zorgvuldigheid, die in vergelijkbare omstandigheden van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht. Daarbij zij opgemerkt dat op een rechtshulpverlener geen resultaatsverbintenis, maar een inspanningsverplichting rust. Een bepaald resultaat kan nu eenmaal niet worden gegarandeerd omdat niet de rechtshulpverlener maar de rechter een oordeel uitspreekt over het gerezen geschil.

In onderhavige zaak oordeelde de rechter dat FNV niet heeft gehandeld in strijd met de zorgvuldigheid daar FNV alle verweren en gronden in de procedure heeft gebracht. Het advies om in te stemmen met het (magere) voorstel van de werkgever kan op instemming van de rechter rekenen nu de ex-werknemer het aanzienlijk risico liep dat hem anders geen WW-uitkering zou worden toegekend. De vordering van deze werknemer is dan ook afgewezen.


Fleur Costa Baiôa is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Aansprakelijkheid rechtshulpverlener voor advies?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief