icon

Nieuwe Handelsregisterwet in werking getreden

Op 1 juli 2008 is de nieuwe Handelsregisterwet in werking getreden. Wij kondigden de komst daarvan al enige tijd geleden aan.

De belangrijkste wijziging is dat vanaf nu ook vrije beroepsbeoefenaren (zoals advocaten, notarissen en artsen) en hun samenwerkingsverbanden (die maatschappen heten) in het handelsregister moeten worden ingeschreven. De Kamer van Koophandel heeft daarvoor een aantal nieuwe formulieren ontwikkeld. Bestaande eenmanszaken en maatschappen van vrije beroepsbeoefenaren moeten uiterlijk op 31 december 2009 hun onderneming hebben ingeschreven. Doen zij dat niet, dan riskeren zij een boete.

Een andere wijziging waar nog niet zoveel ruchtbaarheid aan was gegeven, beoogt verbetering van de privacy van functionarissen van rechtspersonen (B.V., N.V., stichting, vereniging). Tot nu toe waren (behoudens hoge uitzondering) de adresgegevens van bestuurders, commissarissen, enig aandeelhouders, etc. van alle rechtspersonen volledig openbaar. Iedereen kon een toegangscode tot het handelsregister krijgen of een uittreksel bij de Kamer van Koophandel opvragen en bekijken “wie er achter” een B.V. zit. Dat was bijvoorbeeld handig wanneer een schuldeiser een bestuurder aansprakelijk wilde stellen omdat die namens een B.V. schulden was aangegaan waarvan hij tevoren wisten dat de B.V. die niet zou kunnen betalen.

Per 1 juli 2008 zijn van vrijwel alle rechtspersonen uitsluitend de naam en geboortegegevens openbaar. Voortaan hebben alleen advocaten, notarissen, deurwaarders en medewerkers van de overheid via hun handelsregisteraccount toegang tot de adresgegevens. De gegevens van vennoten in personenvennootschappen (vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap en maatschap) en bestuurders van verenigingen waarvan de statuten niet in een notariële akte zijn opgenomen, blijven wel voor iedereen toegankelijk.

Verbetering van privacy is een goed streven, maar het is de vraag of de zelfprocederende schuldeiser door deze wijziging niet te zeer wordt benadeeld. Het is immers de bedoeling dat iedere rechtzoekende tot een belang van € 5.000 zonder advocaat zijn gelijk bij de rechter kan halen. Als hij voortaan in het handelsregister slechts een lege huls B.V. aantreft zonder gegevens over de persoon die daarachter schuil gaat, zou dat recht wel eens gefrustreerd kunnen worden.

Er staat overigens binnenkort nog een grote verandering in het handelsregister te wachten. Het ziet ernaar uit dat de nieuwe Wet Personenvennootschappen op 1 januari 2009 eindelijk in werking zal treden. Op dat moment worden alle huidige vennootschappen onder firma en openbare maatschappen automatisch een “openbare vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid”, die in het handelsregister moet worden ingeschreven. Alleen stille maatschappen blijven die naam houden en hoeven niet te worden ingeschreven, zolang zij dan ook maar echt stil blijven en buitenstaanders van hun bestaan niet op de hoogte zijn. Overigens: indien u nu vennoot in een openbare maatschap bent, denkt u er dan aan dat uw aansprakelijkheid per 1 januari 2009 drastisch verruimd kan worden. Laat u zich tijdig informeren over de gevolgen voor uw situatie.


Peter Bos is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied vennootschapsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Nieuwe Handelsregisterwet in werking getreden

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief