icon

Wijziging Corporate Governance Code

De Commissie Frijns heeft op 4 juni jl. haar jaarlijkse evaluatierapport van de Corporate Governance Code geprestenteerd. Dit is met name gedaan op verzoek van de werkgeversorganisaties, vakbonden, Eumedion en Euronext/NYSE, die ook om een actualisatie van de Code vroegen.

Ten eerste heeft de Commissie geconstateerd dat het aantal vennootschappen dat de Code toepast enigszins is gestegen, tot 90% in 2007. Verder is gebleken dat de opkomst in aandeelhoudersvergaderingen ietwat beter is geworden. Vermoed wordt dat dit nog verder zal stijgen door de nieuwe mogelijkheden op het gebied van elektronische communicatie.

Het rapport bevat tevens voorstellen tot aanpassing van de Code. Meest in het oog springende onderdelen betreffen de beloning van bestuurders, gedragsregels ingeval van overnames, en de interne risicobeheersing- en controle.

Om met dat laatste onderwerp te beginnen: de Code schrijft voor dat vennootschappen moeten beschikken over bepaalde risicobeheersings- en controlesystemen. In het jaarverslag moet het bestuur zelfs verklaren dat deze systemen “adequaat en effectief” zijn, hetgeen verstrekkende gevolgen kan hebben. Desondanks is dit onderwerp nog vaak een ondergeschoven kindje, omdat niet altijd duidelijk is wat precies verwacht wordt van de vennootschap en het bestuur. Om het bestuur nu behulpzaam te zijn, geeft het rapport een nadere toelichting.

Met betrekking tot de -veelbesproken- beloning van bestuurders, stelt de Commissie voor om de Raad van Commissarissen een grotere invloed op het beloningsbeleid te geven. Kernwoorden blijven transparantie en openheid. Ook wordt voorgesteld om de vertrekpremie van een bestuurder te beperken tot maximaal één jaarsalaris.

Ook heeft de Commissie zich gewijd aan een ander actueel onderwerp: overnames. Denk aan de kwesties als ABN Amro, Stork en Versatel. Probleem is vaak dat het bestuur de bieder niet ziet zitten, wat in een onaangename strijd kan uitmonden. In het (recente) verleden konden vennootschappen zich wapenen met diverse beschermingsconstructies, maar deze worden steeds minder toelaatbaar. De Commissie stelt nu voorop dat het bestuur zich uitsluitend moet laten leiden door het belang van de vennootschap. Op zich klinkt dit niet als iets nieuws, maar geeft toch duidelijk aan dat het bestuur zich zo objectief mogelijk moet opstellen. Verder wil de Commissie dat de Raad van Commissarissen een grotere rol krijgt bij het begeleiden van het onderhandelingsproces. Ook wordt voorgesteld om een objectieve derde een zogenaamde “fairness opinion” te laten uitbregen omtrent het bod, zodat minder discussie kan bestaan over wat “goed” is voor de vennnootschap – voorzover daar inderdaad een objectieve en eenduidige mening over te geven is.
Tot slot constateert de Commissie dat zich nogal wat gevallen hebben voorgedaan waarin een vennootschap langdurig voorwerp was van overnamespeculaties, zonder dat een bod van de grond kwam. Omdat dergelijke onrust geen enkele vennootschap ten goede komt, vraag de Commissie de wetgever om een tijdslimiet aan dit overnamespel te stellen.

De voorstellen in het evaluatierapport zijn vooralsnog concepten. Een ieder mag tot 15 september 2008 reageren, waarna het definitieve voorstel aan het kabinet zal worden overhandigd. En dan is het de vraag in hoeverre de suggesties in de wet worden verankerd.


Maja Bolè is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied vennootschapsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Wijziging Corporate Governance Code

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief