icon

Nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro): nog ca 3 weken

1 juli 2008 is nog steeds uitgangspunt voor de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro). De praktijk bereidt zich hier al enige tijd op voor; onder andere door nog tijdig al in voorbereiding zijnde plannen in procedure te brengen zodat deze nog via de “bekende” weg kunnen worden afgehandeld. Voor bestemmingsplannen geldt dat een ontwerpbestemmingsplan voor 1 juli as ter inzage moet worden gelegd, terwijl voor vrijstellingen geldt dat het verzoek om vrijstelling voor genoemde datum moet zijn ingediend.

Bestemmingsplannen waarbij 1 juli as niet meer wordt gehaald, zullen volgens de procedure van de nieuwe Wro worden afgehandeld. In dat geval komt de goedkeuring door GS te vervallen, maar kunnen GS eventueel wel ingrijpen via een zogenoemde reactieve aanwijzing. GS moeten in dat geval wel, net als alle anderen, een zienswijze naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan hebben ingediend. Wordt die zienswijze niet overgenomen, of wordt het plan gewijzigd vastgesteld, dan kunnen GS bepalen dat dat onderdeel van het bestemmingsplan er als het ware uit wordt geknipt en dus buiten werking blijft. Zo blijft de provincie toch rechtstreeks invloed op de inhoud van het bestemmingsplan houden. Die invloed kan ook via andere manieren worden uitgevoerd, namelijk onder meer door een zogenoemd inpassingsplan, door algemene regels over de inhoud van bestemmingsplannen te geven of door een directe aanwijzing aan de gemeente te geven. Deze sturingsmiddelen zullen in de toekomst nader aan bod komen in onze weblog.


Femke van Ooijen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro): nog ca 3 weken

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief