icon

Vakantie … en ontslag

Met de zomer in aantocht wilden we u een uitspraak over vakantie niet onthouden.

Elke werknemer heeft het recht om per jaar minimaal vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week op vakantie te gaan. Bij een vijfdaagse werkweek houdt dat in dat een werknemer ten minste 20 vakantie-dagen per jaar krijgt. In de praktijk zullen dat er vaak meer zijn, afhankelijk van de individuele arbeidsovereenkomst of toepasselijke CAO.

Een werkgever is verplicht zijn werknemers in de gelegenheid te stellen om hun vakantiedagen op te nemen. De werknemer kan in principe zelf beslissen wanneer hij zijn dagen opneemt. Enig overleg is daarbij wel noodzakelijk omdat een werkgever de door een werknemer voorstelde vakantieplannen kan weigeren als daartoe een gewichtige reden bestaat. Ook is het voor de verhoudingen tussen werkgever en werknemer natuurlijk beter als er bij het plannen van een vakantie in elk geval rekening wordt gehouden met elkaars belangen. Dat blijkt ook uit een recent arrest) van de Hoge Raad.

Een werknemer van een stichting was enige tijd ziek geweest en op 27 juni 2002 voerde hij een gesprek met zijn leidinggevende over de hervatting van zijn werkzaamheden. Ze spraken af dat de werknemer nog de volgende dag zijn werkzaamheden zou hervatten en dat gebeurde ook.

Na één dag gewerkt te hebben bleef de werknemer echter direct weer weg, naar later bleek was hij óók nog met vakantie gegaan. Toen de werknemer op 1 juli 2002 niet op zijn werk verscheen ontsloeg de werkgever de werknemer op staande voet, wegens ongeoorloofde afwezigheid.

De werknemer verweerde zich door te stellen dat hij de vakantie al in april van 2002 was afgesproken, hij zou mondelinge toestemming van de stichting hebben gekregen. Ook stelde hij dat hij zich op 29 juni 2002 wederom ziek had gemeld, omdat hem bij hervatting was gebleken dat hij nog niet vodoende was hersteld. Beide stellingen kon hij evenwel niet bewijzen.

Geoordeeld is dat de werknemer zich schuldig had gemaakt aan ernstig werkverzuim. In dit geval was dat voldoende reden voor een ontslag op staande voet. Ook in hoger beroep en cassatie bleef het ontslag gehandhaafd.

Werknemer en werkgever doen er dus goed aan om duidelijke afspraken te maken over het opnemen van vakantiedagen. Dan kan de werknemer lekker op vakantie wanneer hij dat wil en komt de werkgever niet voor onaangename verrassingen te staan.


Benjamin van Leeuwen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Vakantie … en ontslag

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief