icon

Onrechtmatige bewoning: bestuurlijke boete in aantocht

Al enige tijd wordt er in politiek Den Haag gesproken over de aanpak van onrechtmatige bewoning en huisjesmelkerij. Lange tijd is daarbij nagedacht over de keuze tussen een strafrechtelijke en een bestuurlijke boete. Vorige week kondigde het kabinet aan te kiezen voor het bestuursrechtelijke instrument. Het kabinet wil gemeenten de bevoegdheid geven om een bestuurlijke boete op te leggen als huurders of verhuurders onrechtmatig gebruik maken van een woning.

De bestuurlijke boete zal door gemeenten kunnen worden gebruikt om de Huisvestingswet (en verordeningen op grond van deze wet) beter te handhaven. Zo is het de bedoeling dat de bestuurlijke boete kan worden opgelegd aan huurders als er sprake is van het zonder huisvestingsvergunning bewonen van een vergunningsplichtige woning. Tevens kan de boete aan verhuurders worden opgelegd voor het zonder vergunning onttrekken van woonruimte aan de woningmarkt, het omzetten in een niet zelfstandige woonruimte en het samenvoegen van woonruimte. De maximale boete voor een huurder bedraagt € 340 en die voor de verhuurder € 18.500.

Het gaat dus om flinke bedragen. Daarbij verdient opmerking dat burgemeester en wethouders in het kader van de Huisvestingswet veelal ook de mogelijkheid hebben tot het opleggen van een last onder dwangsom of het toepassen van bestuursdwang. Aangezien deze laatste sancties geen punitief karakter hebben, is het mogelijk om genoemde instrumenten naast elkaar te gebruiken. Bedacht moet echter worden dat óók tegen het besluit tot oplegging van een bestuurlijke boete de normale bestuursrechtelijke rechtsmiddelen openstaan. En het kan niet vaak genoeg gezegd worden: houd daarbij de termijnen in de gaten!

Overigens is onbekend wanneer de wijziging in de Huisvestingswet zal worden doorgevoerd. De ministerraad heeft er mee ingestemd dat het wetsvoorstel zal worden voorgelegd aan de Raad van State. Het advies van de Raad van State en de tekst van het wetsvoorstel worden pas bekend bij indiening bij de Tweede Kamer.


Paulien Beunk is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Onrechtmatige bewoning: bestuurlijke boete in aantocht

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief