icon

Ontbinding arbeidsovereenkomst wielrenner ongedaan gemaakt

In een eerdere bijdrage stond ik stil bij een opmerkelijke uitspraak van de kantonrechter te Utrecht over een beroepswielrenner wiens contract was ontbonden, omdat de werkgever ontevreden was over zijn wedstrijd-prestaties. De kantonrechter deed dat zonder toekenning van een vergoeding, ondanks dat er zowel inhoudelijk als procedureel nogal wat aan te merken viel op de gang van zaken. Zo werd de CAO voor voetballers erbij gehaald, werd een arbitragebeding niet in acht genomen en had de werkgever zich volgens de Europese regels voor de bevoegdheid van rechters moeten richten tot de Belgische rechter. De advocaat van de wielrenner stelde hoger beroep in en volgens Nu.nl deed het gerechtshof te Arnhem daarin vandaag uitspraak.

Het gerechtshof was het met (mij en) de advocaat van de wielrenner eens dat de Nederlandse rechter niet bevoegd was. Het gerechtshof vernietigde daarom de beschikking van de kantonrechter. Omdat de fietser in België woont is alleen de Belgische rechter bevoegd kennis te nemen van het geschil en als de werkgever het contract met de wielrenner wil ontbinden zal dat in België moeten gebeuren. De man is nog onverminderd in dienst en dient (voor zover hij niet inmiddels elders werk heeft gevonden) zijn salaris te ontvangen.

Het is uiterst zeldzaam dat een hoger beroep van een ontbindingsbeschikking slaagt, op inhoudelijke gronden kan geen beroep worden ingesteld. Maar omdat de kantonrechter buiten zijn bevoegdheid was getreden kon het Hof deze beschikking vernietigen. Over de andere vraagtekens die bij deze procedure te plaatsen waren lijkt het Hof zich niet te hebben uitgelaten. Wanneer de uitspraak wordt gepubliceerd komen we daar wellicht nog op terug.

Of er een procedure in België komt is overigens niet zeker. Mogelijk heeft de fietser al ander werk, hij gaf destijds aan te hopen als bewegingswetenschapper aan de slag te kunnen. Anders wordt er wellicht een regeling getroffen. De uitkomst van een procedure bij een Belgische rechter, die zich voor deze gelegenheid zal moeten verdiepen in het Nederlandse ontslagrecht, want dat is op deze overeenkomst van toepassing, is naar je kunt verwachten nog minder voorspelbaar dan bij de Nederlandse rechter.


Benjamin van Leeuwen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Ontbinding arbeidsovereenkomst wielrenner ongedaan gemaakt

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief