icon

Inschakelen advocaat verwijtbaar?

Wanneer een arbeidsovereenkomst ontbonden wordt door de kantonrechter, zal de rechter moeten beoordelen of aan de werknemer in redelijkheid een vergoeding toekomt. Daarvoor dient een rechter vast te stellen of (een van beide) partijen van de verstoorde arbeidsrelatie een verwijt kan worden gemaakt.

Dit wordt beoordeeld aan hand van de omstandigheden van het geval. Velen zaken kunnen daarbij een rol spelen, zoals bijvoorbeeld het (niet) meewerken aan reïntegratie, het (niet) meewerken aan mediation, (niet) aanbieden van begeleiding en/of coaching aan een werknemer en de voorgeschiedenis.

In een onlangs verschenen uitspraak van de kantonrechter te Haarlem werd echter een wel heel apart criterium gehanteerd. De kantonrechter oordeelde dat de verstoorde arbeidsrelatie te wijten was aan de werknemer nu deze zich na een ziekmelding onbereikbaar heeft gehouden en “hij zich terstond tot een advocaat heeft gewend”. Omdat de werknemer direct een advocaat inschakelde, zonder eerst te proberen in onderling overleg tot een oplossing te komen, heeft hij de arbeidsrelatie tussen partijen zodanig op scherp gezet dat herstel van de onderlinge arbeidsverhoudingen onmogelijk was geworden, aldus de kantonrechter.

De uitspraak is opvallend, nu het bij mijn weten zelden voorkomt dat het (vroeg) inschakelen van een gemachtigde aan de werknemer, die nota bene de zwakkere en ondeskundige partij is, wordt tegengeworpen.

Waar de rechter mijn inziens aan voorbij gaat is dat het inschakelen van een gemachtigde juist helemaal niet hoeft te betkenen dat de onderlinge verhoudingen niet meer hersteld zouden kunnen worden. Vaak zijn partijen al zo verdeeld en emotioneel wanneer zij zich tot een advocaat of een andere gemachtigde wenden dat een oplossing tussen partijen zonder hulp van buitenaf moeilijk is. Het is juist door de inschakeling van gemachtigden vaak zo dat partijen tot een gezamenlijke oplossing komen dan wel besluiten het geschil door middel van mediation op te lossen. Zeker wanneer er, zoals in bovengenoemde uitspraak het geval was, al langere tijd problemen bestaan tussen partijen, en de werknemer overspannen is kan er dan ook een goede reden zijn geweest voor het al vroeg in het conflict naar voren schuiven van een advocaat voor de werknemer.

Hoewel de uitpraak dus opmerkelijk is, en er – zeker in dit geval waar duidelijk al langer een minder prettige verhouding tussen partijen speelde – wel wat op af te dingen is, is het een goede gewoonte om je als advocaat in een arbeidsconflict even op de achtergrond te houden. Op die manier kunnen partijen, weliswaar geadviseerd door hun advocaat, eerst proberen zélf tot een oplossing te komen. Pas als dat niet lukt treden de advocaten in het strijdperk. Om het afwijken van die gewoonte nu af te straffen op de manier die hier gebeurt gaat alleen wel ver.


Fleur Costa Baiôa is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Inschakelen advocaat verwijtbaar?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief