icon

Nogmaals: ziekte door eigen schuld en loondoorbetaling

In augustus 2006 schreven wij over een opmerkelijke uitspraak waarbij voor het eerst een werknemer geen volledige doorbetaling kreeg bij ziekte door eigen schuld. U heeft wellicht recent de (nieuwe) commotie hierover in de kranten gelezen. Dat kwam omdat de Hoge Raad zich daar nu over heeft uitgesproken. Wat was er aan de hand?

Een werknemer had de gewoonte in zijn vrije tijd veel te voetballen, en liep daarbij voortdurend knie- en enkelblessures op. De werkgever had hem al eens gevraagd een wat minder belastende sport te gaan doen, maar de werknemer had dat steeds geweigerd. De toepasselijke cao schreef voor dat een werknemer 100% bij ziekte kreeg doorbetaald, behalve als de ziekte door zijn opzet werd veroorzaakt. In dat laatste geval kreeg hij maar 70%. Toen de werknemer weer uitviel wegens ziekte, stelde de werkgever zich op het standpunt dat dit de eigen schuld van de werknemer was en dat hij daarom maar aanspraak had op 70%.

De zaak zag er aanvankelijk niet erg kansrijk uit. Ook de wet kent bepalingen over het recht op loon als ziekte wordt veroorzaakt door opzet van de werknemer, en “opzet” in dat verband wordt erg beperkt uitgelegd. De opzet moet gericht zijn op het veroorzaken van de arbeidsongeschiktheid; als het een (voorzienbaar) gevolg is van iets anders verspilt een werknemer zijn recht op loon niet. De rechter oordeelde echter dat het begrip “opzet” in de cao ruimer uitgelegd mocht worden, en mede omdat de werknemer toch een zekere aanspraak op loon behield, stelde de rechter de werknemer in het gelijk. Deze uitspraak is nu door de Hoge Raad bekrachtigd.

De uitspraak ontketende recent in de pers weer een discussie over de vraag of werkgevers überhaupt zouden moeten betalen als de werknemer een zeker verwijt kan worden gemaakt van zijn ziekte. Hierbij wordt niet alleen over voetballen gesproken, maar ook over skiën, bergbeklimmen, parachutespringen, enzovoorts. Ondanks de grote media-aandacht blijft het principe bij ziekte echter ongewijzigd. Een werkgever zal moeten betalen tenzij de werknemer zichzelf opzettelijk ziek maakt met geen enkel ander doel ziek te worden. Het zou kunnen dat de uitspraak van de Hoge Raad de sociale partners gaat inspireren tot het afsluiten van andere cao's, maar dat gevolg lijkt na de eerste uitspraak in elk geval te zijn uitgebleven. Wij houden u uiteraard op de hoogte.


Arco Siemons is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Nogmaals: ziekte door eigen schuld en loondoorbetaling

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief