icon

Langdurige ziekte en ontslag

Wat zijn de gevolgen van het ontslaan van een zieke werknemer die lang in dienst is geweest? De laatste jaren heeft daar wat onduidelijkheid over geheerst, maar de Hoge Raad deed recent een uitspraak die daaraan (min of meer) een einde maakt.

Zoals bekend zal zijn geldt voor zieke werknemers een opzegverbod, maar alleen in de eerste twee jaar van ziekte. Als een werknemer daarna ziek blijft en er geen uitzicht op herstel is, kan op die grond de werknemer worden ontslagen. Daarvoor is uiteraard een ontslagvergunning vereist. Vroeger was het zo dat na het eerste jaar van ziekte de werknemer al geen loon meer kreeg. Dat ligt tegenwoordig anders, maar men gaat er nog steeds vanuit dat een langdurig zieke werknemer bij ontslag niet (echt) direct inkomensverlies lijdt. Tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen krijgt een werknemer daarbij dan ook geen ontslagvergoeding.

Dat leek een paar jaar geleden anders te worden toen de Hoge Raad een uitspraak deed in een zaak van een arbeidsongeschikte bouwvakker. Deze had 25 jaar lang zwaar fysiek werk gedaan, en was uitgevallen met rugklachten. Hij was arbeidsongeschikt geworden en werd na twee jaar ontslagen. Er kon geen verband worden vastgesteld tussen zijn werk en de rugklachten, en toch oordeelde de Hoge Raad dat zijn ontslag kennelijk onredelijk was. De Hoge Raad stelde, kort gezegd, dat het niet nodig was voor de onredelijkheid van het ontslag dat de ziekte was veroorzaakt door het werk, maar dat voldoende was dat de ziekte was ontstaan na een lange periode van werk.

De uitspraak van de Hoge Raad zorgde destijds voor nogal wat opschudding. Veel werknemers die lang in dienst waren en bij ziekte waren ontslagen maakten aanspraak op een vergoeding. De lagere rechters waren verdeeld. Sommige rechters oordeelden inderdaad dat na een lang dienstverband bij ontslag bij ziekte altijd een vergoeding moest worden betaald, andere rechters hielden vast aan het principe dat er toch een zeker verband moest zijn tussen werk en ziekte wilde de werknemer aanspraak hebben op een vergoeding. Die laatste lijn heeft eigenlijk altijd in Amsterdam gegolden.

Voor die uitleg was ook wel een rechtvaardiging in de eerdere uitspraak van de Hoge Raad. Hoewel de Hoge Raad daar op zich niet op in ging, ligt het uiteraard voor de hand dat er wel een zeker verband zal bestaan tussen het sjouwen met stenen en het krijgen van rugklachten, ook al kon niet zonder meer worden aangetoond dat de klachten van de man nu juist daardoor werden veroorzaakt. Aan de discussie heeft de Hoge Raad nu een einde gemaakt. In een recente zaak heeft de Hoge Raad met zoveel woorden gezegd dat er verband moet zijn tussen het werk en de ziekte, wil de werknemer bij ontslag vanwege die ziekte aanspraak maken op een vergoeding.


Arco Siemons is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Langdurige ziekte en ontslag

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief