icon

Inspraak bij bestemmingsplan dode letter ?

Wanneer een gemeente besluit een nieuw bestemmingsplan vast te stellen, wordt in veel gemeentes op basis van een gemeentelijke verordening het conceptontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd. Omwonenden krijgen dan de mogelijkheid om daarop inspraakreacties in te dienen. Hoewel inspraak vanaf 1 juli 2005 op grond van de Wet Ruimtelijke Ordening niet meer verplicht is, is dit nog wel gebruikelijk.

Ook in de gemeente Bergeijk bestond een gemeentelijke inspraakverordening bij het vaststellen van een bestemmingsplan. Echter toen daadwerkelijk een nieuw bestemmingsplan werd vastgesteld waarbij werd voorzien in nieuwe woningbouw werd de inspraakprocedure niet gevolgd. De bewoners van de omliggende wijken konden zich niet in de plannen vinden, en wilden wel gebruik maken van de inspraakmogelijkheid. Na vaststelling van het bestemmingsplan ging een tweetal bewoners dan ook in bezwaar en beroep.

In deze procedure stelden de omwonenden onder andere dat de inspraakprocedure en de klachtenprocedure zoals die in de gemeentelijke verordening zijn vastgesteld, niet dan wel gebrekkig waren gevoerd. Daarnaast bevatte de plantoelichting niet de uitkomst van de klachtenprocedure, aldus de omwonenden.

De vraag waarvoor de Afdeling Bestuursrechtspraak zich gesteld zag was of het schenden van de inspraakverplichting op grond van een gemeentelijke verordening de rechtmatigheid van het bestemmingsplan kan aantasten.

Volgens de Afdeling was dat niet het geval. Immers, zo stelde de Afdeling, nu het bieden van inspraak geen onderdeel meer uitmaakt van de in de Wet Ruimtelijke Ordening geregelde procedure, kan het schenden van een inspraakverplichting op grond van een gemeentelijke verordening geen gevolgen hebben voor de rechtmatigheid van het bestemmingsplan.

Hiermee breekt de Afdeling met de lijn van eerdere jurisprudentie. Overtreding van de inspraakprocedure heeft dus geen gevolg meer voor nieuwe bestemmingsplannen.

Hoewel de rechtszekerheid gebaat is met deze uitspraak, maakt het de inspraakverordening van gemeenten feitelijk tot een dode letter. En of dat winst is, valt te betwijfelen.


Fleur Costa Baiôa is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Inspraak bij bestemmingsplan dode letter ?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief