icon

vermindering van arbeidsduur: lastig te weigeren, niet onmogelijk

Vermindering van arbeidsduur blijft een lastig probleem voor werkgevers. De wet geeft werknemers – onder bepaalde voorwaarden – het recht minder te gaan werken. Voor werkgevers is dat vaak lastig: het heeft gevolgen voor bezetting, roosters, soms voor procedures, bedrijfsprocessen, maar de gronden waarop een werkgever een verzoek om minder te gaan werken kan weigeren zijn erg beperkt.

Toch blijkt dat het niet zo is dat elk verzet tegen vermindering van arbeidsduur nutteloos is. In een recente uitspraak van de kantonrechter te Almelo (JAR 2008, 41) bleek dat. Een apothekersassistente wilde van 24 uur per week terug naar 16 uur, maar haar werkgever wilde dat niet: dat leverde niet alleen roostertechnische problemen op, maar ook problemen rond de veiligheid. Een apothekersassistent, zo stelde de werkgever, moet minstens 24 uur per week werken om zijn/haar kennis en vaardigheden op niveau te houden, en alle taken die bij de functie horen te (blijven) uitoefenen. Voor het eerste argument (het rooster) was de rechter niet gevoelig, maar voor het tweede wel. Daarbij speelde een rol dat de norm van 24 uur per week al eens was vastgelegd in werkoverleg. De eis tot verminder van arbeidsduur werd dus afgewezen. In kort geding overigens, dus de uiteindelijk uitslag zou anders kunnen zijn.

Saillant detail daarbij was dat de betreffende werknemer al jaren effectief 16 uur per week werkte, en dat er collega's waren die dat ook deden. Normaalgesproken werkt zo'n omstandigheid, om het voorzichtig uit te drukken, niet mee: het is lastig aannemelijk te maken dat een bepaald aantal uren per week te weinig is, als dat in de organisatie al voorkomt.

Het feit dat een urennorm in overleg met de werknemers zelf is vastgesteld (in OR of op een andere manier) is uiteraard van belang. Het is geen panacee: een akkoord daarover in een overlegorgaan is geen garantie voor een succesvol bezwaar tegen vermindering van arbeidstijd – maar meestal wel een noodzakelijke voorwaarde.


Arco Siemons is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
vermindering van arbeidsduur: lastig te weigeren, niet onmogelijk

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief