icon

Transactie met OM reden voor ontslag van ambtenaar?

eerder schreven wij over het verband tussen gedrag van werknemers en ambtenaren in hun vrije tijd en de werkrelatie. Daarbij kwam onder meer aan de orde dat gedragingen van werknemers en ambtenaren in hun vrije tijd disciplinaire maatregelen en zelfs ontslag tot gevolg kunnen hebben. Zo werd onder meer een hotelmedewerker ontslagen na positief op drugs getest te zijn en werd een ambtenaar geschorst omdat hij in een pornoblad had geposeerd. Dat het vraagstuk actueel blijft, blijkt uit een recent gepubliceerde uitspraak van de rechtbank Den Haag.

In deze zaak had een militair in opleiding tijdens een uitgangsavond drugs gekocht, maar zich daarvan, na onenigheid hierover met een van zijn medeleerlingen, ook weer ontdaan zonder deze drugs te hebben gebruikt. De ambtenaar werd hiervoor geschorst en, na een transactievoorstel van het OM geaccepteerd te hebben, uiteindelijk ontslagen. De vraag was of dit ontslag terecht was.

Voor militairen geldt een duidelijk beleid dat ontslag zal worden aangevraagd voor wie harddrugs onder zicht heeft gehad en/of gebruikt, dan wel meer dan de gebruikshoeveelheid aan softdrugs voorhanden heeft of heeft gehad dan wel softdrugs heeft gebruikt. Geen reden voor ontslag was echter het bij zich hebben van de gebruikshoeveelheid softdrugs. Om in deze zaak tot ontslag te kunnen komen was dan ook van belang of de ambtenaar softdrugs of harddrugs onder zich had gehouden. De ambtenaar ontkende harddrugs onder zich te hebben gehad, maar accepteerde wel een transactievoorstel van het OM op grond van de Opiumwet. En de Opiumwet kent alleen strafbare feiten voor harddrugs. Volgens de werkgever bleek dan ook uit het feit dat de militair een transactievoorstel had geaccepteerd dat de ambtenaar feitelijk schuld had bekend en derhalve dat het voldoende aannemelijk was dat de ambtenaar harddrugs in zijn bezit heeft gehad. En, zo stelde de werkgever, aangezien de militair heeft verklaard dat hij de intentie had de drugs te kopen en daarna te gebruiken, leidt dit drugsbezit onverkort tot de maatregel ontslag.

Kat in het bakje zou je denken, maar nee.
Omdat ontslag wegens wangedrag een zodanige zware maatregel is kan daartoe slechts kan worden overgegaan indien de feiten, die aan het ontslag ten grondslag zijn gelegd, niet voor gerede twijfel vatbaar zijn. En die feiten, zoals wat voor soort drugs de militair onder zich had, stonden nu juist niet vast aldus de rechtbank. Het feit dat de militair een transactie had geaccepteerd was al zodanig niet vlodoende omdat bij het accepteren van het transactievoorstel geen vaststelling van de schuld van de verdachte meer plaatsvindt, aldus de rechtbank.
De rechtbank overwoog dat door de aanvaarding van een transactieaanbod een overeenkomst tot stand komt tussen het OM en de verdachte van een strafbaar feit, waarbij de verdachte aan de door het OM gestelde voorwaarde(n) moet voldoen en het recht tot strafvordering van het OM vervalt. Nu de vaststelling van de schuld niet vast komt te staan is derhalve ook het aanvaarden van een transactievoorstel niet als schuldbekentenis van het strafbare feit te beschouwen waarop het transactievoorstel betrekking heeft. Er was derhalve niet komen vast te staan of de ambtenaar hard- of softdrugs onder zich had gehad en of er dus reden voor ontslag was.

Daarbij overwoog de rechtbank dat het transactievoorstel door de militair met name was geaccepteerd op advies van derden om van de zaak af te zijn, en niet om schuld te bekennen. Op disciplinaire maatregelen behoefde hij, door het accepteren van het transactievoorstel, dan ook niet op zijn hoede te zijn.

Kortom, het accepteren van een transactievoorstel kan, zonder ander bewijs, de nodige bewijsproblemen opleveren en is daarom lang niet altijd reden voor ontslag.


Fleur Costa Baiôa is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Transactie met OM reden voor ontslag van ambtenaar?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief