icon

Amsterdam Centrum: Terrassennota 2008

Het stadsdeel Centrum zal binnenkort overgaan tot het vaststellen van de Terrassennota 2008. Het nieuwe terrassenbeleid zal op 1 april 2008 in werking treden. De regels van het oude beleid waren niet altijd duidelijk en de uitvoering van het beleid bleek nogal eens diffuus te zijn. De nieuwe terrassennota probeert hier een einde aan te maken door regels, waar nodig, aan te scherpen en zo min mogelijk uitzonderingssituaties te creëren.

De kern van het beleid verandert niet door de nieuwe nota. Horecaondernemers die in het bezit willen komen van een exploitatievergunning voor een ongebouwd terras dienen bij het stadsdeel een aanvraag in te dienen. De aanvraag dient onder meer een tekening op schaal te bevatten waaruit duidelijk wordt waar het terras of de gevelbank gesitueerd dient te worden.

Een aanvraag voor een terrasvergunning wordt getoetst aan een aantal criteria. Deze criteria staan vermeld in de Terrassennota. Zo mag het terras niet breder zijn dan de gevel, moet de minimale doorloopruimte voor voetgangers minimaal een 1.50 meter bedragen. Ook zijn er regels gesteld met betrekking tot de maximale omvang van het terras. Voor het verkrijgen van de vergunning (en het naleven ervan) geeft de nota ook nog nadere regels op het gebied van de inrichting en de wijze van meten. Voordat op de aanvraag wordt beslist, wordt eerst advies van politie en brandweer gevraagd.

Zoals al eerder is aangegeven, verandert de kern van het beleid inzake terrassen niet door de nieuwe nota. Wel heeft de nieuwe nota voor een aantal horecazaken en straten tot gevolg dat zij een terras op de huidige locatie niet langer mogen exploiteren. Het gaat dan om de volgende situaties:

1. Er worden geen terrassen meer toegestaan bij fastfoodzaken (bestemmingsplan categorie horeca I).
2. De Damstraat en Oude Doelenstraat worden gezien het drukke voetgangersverkeer uitgesloten van terrassen.
3. Overig in afwijking van het beleid vergunde terrassen.

De gemeente heeft voor deze situaties een overgangstermijn vastgesteld van 3 jaar. De overgangsregeling geldt alleen voor zover de betreffende horecazaak in het bezit is van een vergunning voor (een van) de bovengenoemde situaties. Van belang is dat de exploitanten van bovengenoemde situaties wellicht in aanmerking kunnen komen voor nadeelcompensatie (schadevergoeding). De terrassennota 2008 voorziet niet in enige vorm van nadeelcompensatie. Deze zou eventueel wel gevorderd kunnen worden voor de rechter. Voor exploitanten die hun vergunning op grond van het nieuwe beleid dus de komende jaren zien aflopen, kan het interessant zijn om de mogelijkheden van een vordering tot nadeelcompensatie te onderzoeken.


Claudia Koenen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Amsterdam Centrum: Terrassennota 2008

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief