icon

Bestuurlijke boete bij overlast

In december 2007 is de Wet bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte aangenomen door de Eerste kamer. Deze wet zal naar verwachting dit jaar al in werking treden.

Met deze wet krijgen gemeenten de mogelijkheid om een bestuurlijke boete op te leggen voor overtredingen van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Zo kan een boete opgelegd voor het veroorzaken van geluidsoverlast door cafés, voor overlast door feestende buren en voor bouwwerkzaamheden die aanvangen vóór de in de APV aangegeven tijd. Daarnaast kunnen boetes worden opgelegd voor de dagelijkse kleine ergernissen zoals wildplassen, graffiti, hondenpoep en zwerfafval.

Nu is de politie nog verantwoordelijk voor het handhaven van de APV, en kan een strafrechtelijke boete worden opgelegd. Omdat de politie door de enorme werkdruk echter steeds minder tijd had voor deze “kleine” zaken en zich meer en meer concentreerde op de kerntaken, is besloten om de gemeente de mogelijkheid te geven zelf op te treden tegen deze overlast.
Gemeentes hebben echter wel de keuzevrijheid om al dan niet tot invoering van bestuurlijke boetes over te gaan. Voor met name kleinere gemeentes zal dit niet een lastige afweging zijn. Enerzijds mogen de gemeentes de geïnde boetes zelf houden (terwijl deze via de politie nu naar de Rijkskas gaan), maar daar staat tegenover dat er buitengewoon opsporingsambtenaren moeten worden aangesteld (en betaald). Daar komt dan bij dat er naar verwachting veel bezwaar- en beroepsprocedures te verwachten zijn, welke kosten niet kunnen worden gedekt door de lage boeteopbrengsten. De grote steden, die meer zijn ingericht op toezichthouders en bezwaarcommissies, zullen waarschijnlijk wel gebruik maken van de nieuwe wet en zich deze nieuwe inkomsten niet onthouden.

Het is dan ook goed mogelijk dat u straks in de ene gemeente een bestuurlijke boete krijgt terwijl u voor hetzelfde feit in een andere een strafrechtelijke boete krijgt. Maar is dat een probleem? Nee, de boetebedragen zullen op elkaar afgestemd worden zodat de hoogte van de boetes niet veel zullen verschillen. Wel maakt dit verschil uit in de rechtsbescherming.

De boete bedraagt voor personen maximaal € 340,00 en voor bedrijven € 2.250,00. De boetes mogen worden opgelegd door toezichthouders van de gemeente die eveneens buitengewoon opsporingsambtenaar zijn.

Het wordt dus oppassen geblazen voor de burgers. Gedraagt u netjes!


Fleur Costa Baiôa is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Bestuurlijke boete bij overlast

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief