icon

Grondexploitatiewet in aantocht

De nieuwe Grondexploitatiewet zal als onderdeel van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) naar verwachting per 1 juli 2008 in werking treden. Deze wet biedt meer mogelijkheden voor kostenverhaal door de overheid bij particuliere exploitatie van gronden dan de huidige wetgeving. Ik verwijs u naar onze weblogs van 18 oktober 2005 en 18 mei 2007 voor een korte uitleg van het systeem van de nieuwe wet. Het nieuwe besluit ruimtelijke ordening geeft een omschrijving van de tot de grondexploitatie behorende kostensoorten: kosten voor voorzieningen van openbaar nut, plankosten en planschadekosten.

Kostenverhaal volgens de Grondexploitatiewet zal alleen kunnen worden toegepast, indien er sprake is van een nieuw planologisch besluit waarin voor het eerst een bouwmogelijkheid wordt gecreëerd. Ingeval op grond van een bestaand planologisch besluit reeds een bouwvergunning kon worden verleend, is het nieuwe stelsel voor kostenverhaal dus niet van toepassing. Evenmin is het nieuwe stelsel van kostenverhaal van toepassing voor bestemmingsplannen die ter inzage zijn gelegd voor de datum van inwerkingtreding van de wet. Het overgangsrecht bepaalt dat op deze bestemmingsplannen de huidige WRO van toepassing blijft.

Particuliere exploitanten zullen na 1 juli 2008 in bepaalde gevallen moeten afwegen of het wellicht aantrekkelijker is om gebruik te maken van bestaande bouwmogelijkheden, in plaats van een verzoek in te dienen voor ruimere bouwmogelijkheden. Voor ruimere bouwmogelijkheden is immers een besluit op basis van de nieuwe WRO vereist en is het nieuwe stelsel van kostenverhaal van toepassing. Het is dan de vraag of de ruimere bouwmogelijkheid financieel zoveel oplevert dat dit de extra kosten die verhaald kunnen worden dekt.


Annejet Lamme is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Grondexploitatiewet in aantocht

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief