icon

Man/vrouw

De Commissie Gelijke Behandeling boog zich pas over de klacht van de Stichting Meldpunt Discriminatie Amsterdam over de aanduiding “m/v” in personeelsadverenties.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft daarin geworven naar een hoofd medische dienst ten behoeve van een detentiecentrum. In de advertentie werd geen “m/v” vermelding opgenomen. De Stichting Meldpunt discriminatie Amsterdam meent dat hierdoor sprake is van onderscheid op grond van geslacht. Er wordt immers wel een functiebenaming gebruikt, maar er wordt daarin niet uitdrukkelijk vermeld dat zowel mannen als vrouwen kunnen solliciteren.

Het Ministerie was van mening dat de functiebenaming “hoofd medische dienst” neutraal is en zowel de mannelijke als vrouwelijke functiebenaming omvat. Voorts meent zij dat zij niet verplicht is een “m/v” vermelding op te nemen dan wel expliciet te vermelden dat zowel mannen als vrouwen kunnen solliciteren.

Het Ministerie had toch iets beter in de wet moeten kijken, want juist bij neutrale functiebenamingen dient uitdrukkelijk vermeld te worden dat zowel mannen als vrouwen in aanmerking komen voor de functie. De neutraliteit van de functiebenaming doet derhalve niet af aan de wettelijke meldingsplicht. Met dit argument komt het Ministerie dan ook niet weg, aldus de Commissie Gelijke Behandeling.

Werkgevers derhalve opgelet: ook bij neutrale functiebenamingen altijd een “m/v” vermelding opnemen.


Kissiwah Mireku is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Man/vrouw

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief