icon

Nieuw Hotelbeleid in Centrum Amsterdam

Eerder berichtten wij al dat de gemeente Amsterdam afgelopen november de nieuwe Nota Hotelbeleid 2007-2010 heeft vastgesteld (14 december 2007). In deze nota staat dat in de Amsterdamse binnenstad duizend extra kamers gerealiseerd moeten worden. Reden voor het stadsdeel Centrum om het Amsterdamse Hotelbeleid nader uit te werken in de nota Hotelbeleid voor de binnenstad 2008-2011.

In de nota Hotelbeleid voor de Binnenstad 2008-2011 benoemt het stadsdeel Centrum op welke wijze de 1000 nieuwe hotelkamers over de binnenstad verdeeld kunnen worden. Hiertoe zijn drie soorten criteria bedacht: algemene, aanvullende en die voor hotels in het topsegment.

De algemene criteria zijn altijd van toepassing en alle hotelinitiatieven moeten hieraan voldoen. Een van deze criteria is dat het hotel de menging van de verschillende functies in de omgeving bevordert. Maar ook het leveren van een kwaliteitsimpuls voor de omgeving, geen overmatige verkeersaantrekkende werking en geen afbreuk aan de architectonische kwaliteit zijn algemene criteria waaraan de hotelontwikkeling moet voldoen.

Naast deze algemene criteria zijn ook aanvullende gebiedscriteria gesteld. Voor sommige gebieden geldt namelijk een richtlijn voor het maximum aantal kamers waarvoor ruimte is. Zo mogen er bijvoorbeeld in de Jordaan circa 50 hotelkamers bijkomen, terwijl op het Leidseplein ongeveer 80 extra kamers worden toegestaan. Deze aanvullende criteria gelden niet voor de drie voorkeursgebieden “Centrum Oost”, “Singelgrachtzone”, met uitzondering van de Den Texbuurt, en “Prins Hendrikkade”. Voor deze gebieden is de groei van het aantal kamers niet aan een maximum gebonden(behalve de 1000 kamernorm).

Tenslotte heeft het stadsdeel nog criteria voor hotels in het topsegment opgesteld. Stadsdeel Centrum wil in de binnenstad ruimte bieden aan twee tophotels (dat zijn hotels die boven het niveau van de huidige Amsterdamse vijfsterrenhotels zitten), en reserveert hiervoor ongeveer 300 kamers. Deze tophotels mogen overal worden in het centrum worden gerealiseerd. Daarbij hoeft geen rekening te worden gehouden met het voor dat gebied geldende maximum aantal kamers.

De conceptnota Hotelbeleid voor de binnenstad 2008 – 2011 ligt momenteel voor inspraak ter inzage. Verwacht wordt dat het nieuwe hotelbeleid voor de binnenstad in april 2008 door de deelraad Centrum zal worden vastgesteld. Wij volgen de ontwikkelingen.

(Zie http://www.centrum.amsterdam.nl/smartsite.dws?id=23564 voor persbericht en de link naar de nota zelf).


Claudia Koenen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Nieuw Hotelbeleid in Centrum Amsterdam

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief