icon

Gemeente wint Bibob zaak. Yab Yum moet dicht.

Zoals wij u eerder berichtten (weblogs van 2 juni 2006 en 10 augustus 2006) hebben gemeenten op basis van de in 2003 ingevoerde Wet Bibob de mogelijkheid gekregen om gemeentelijke vergunningen, zoals exploitatie-, bouw-, drank-, milieu- en horecavergunningen, te weigeren dan wel in te trekken indien er een concreet vermoeden bestaat dat de vergunning zal worden gebruikt om het begaan van strafbare feiten te faciliteren. Ook wordt de Wet Bibob toegepast ten aanzien van aanbestedingen en subsidies.

De gemeente mag op basis van de wet Bibob een uitgebreid onderzoek instellen naar de zeggenschapsstructuur, de financiering van de onderneming en de bedrijfsvoering. Indien er na dit onderzoek nog vragen rijzen omtrent de integriteit van de ondernemer en zijn zakelijke relaties, dan kan de gemeente advies vragen aan het landelijk Bureau Bibob die hierover een advies zal geven.

In dit geval had de gemeente Amsterdam een onderzoek ingesteld naar Yab Yum nadat de club kennelijk ver beneden de marktwaarde was verkocht aan een zwager van een prominent lid van de Hells Angels die bij de club werkte. Dit lid van de Hells Angels had zich in het verleden schuldig gemaakt aan geweldsmisdrijven en werd verdacht van deelname aan een criminele organisatie. Het Bibob-advies was negatief, met name door de relatie van de directeur-grootaandeelhouder met deze Hells Angel. De gemeente weigerde de exploitatievergunning te verlengen en de drank- en horecavergunning werd ingetrokken.

De rechter was met de gemeente eens dat op grond van het Bibob-advies de gemeente een groot belang had bij onmiddellijke uitvoering van het besluit. Het feit dat de Hells Angel niet meer werkzaam was voor de club, maakte volgens de rechtbank geen verschil omdat deze wel familie was van de directeur grootaandeelhouder en er derhalve een band tussen beiden zou blijven. Ook het feit dat de Hells Angel niet voor alle feiten die in het Bibob-rapport werden genoemd veroordeeld is, speelt volgens de rechtbank geen rol.

Voor de gemeente Amsterdam, die al geruime tijd druk bezig is met het “schoonvegen” van de stad met inzet van de Wet Bibob, is dit een goede opsteker. Grote delen van de Wallen en de binnenstad (zoals het Rokin) zullen nog worden geschoond van – volgens de gemeente – malafide ondernemers.


Fleur Costa Baiôa is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Gemeente wint Bibob zaak. Yab Yum moet dicht.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief