icon

Energielabel voor woningen

Via de media bent u vast en zeker al op de hoogte gesteld over de energielabel. Dit label is vanaf 1 januari 2008 verplicht voor eigenaren van woningen en andere gebouwen bij de verkoop, verhuur en nieuwbouw van een woning en andere gebouwen. Deze verplichting is opgenomen in het Besluit Energieprestatie Gebouwen.

Het energielabel is een certificaat dat gebouwgebonden is en op, basis van een berekening, informatie geeft over de hoeveelheid energie die bij gebruik van het gebouw nodig is. Het doel van het energielabel is de koper direct een beeld te geven over de energieprestatie van het gebouw. Het label brengt een gebouw onder in gestandaardiseerde energieklassen (A t/m G en kleuren). Zeer energiezuinige gebouwen hebben een A en zijn heldergroen, niet zuinige gebouwen hebben daarentegen een G en zijn felrood. U kent ze wel als u een nieuwe ijskast of televisie. Daarnaast geeft het label bij bestaande bouw een lijstje met mogelijke maatregelen aan die de energieprestatie kunnen verhogen. Het energielabel is tien jaar geldig.

Rest de vraag: wat zijn de consequenties voor eigenaren als zij geen certificaat bij de verkoop of verhuur van een gebouw verstrekken?

De wetgever heeft gekozen om de verplichting op te nemen in het Besluit energieprestatie gebouwen dat gebaseerd is op de Woningwet, hoewel het meer voor de hand lag – gezien het specifieke karakter van de verplichting – deze verplichting in het Burgerlijk Wetboek op te nemen. De gekozen systematiek in het besluit is echter wel weer op privaatrechtelijke doorwerking geënt, wat met zich meebrengt dat het publiekrechtelijke toezicht beperkt van omvang is. Er zijn geen expliciete bestuursrechtelijke of strafrechtelijke handhavingsancties in het Besluit energieprestatie gebouwen opgenomen.

De privaatrechtelijke doorwerking krijgt vorm doordat het energielabel in diverse modelakten voor koop en huur van woningen is opgenomen. De bedoeling daarvan is dat partijen geïnformeerd worden over de verplichte aanwezigheid van een energielabel. Ook zal de notaris bij het passeren van de akte vragen aan partijen of de energielabel is overhandigd. Indien partijen vervolgens toch een geschil over het verstrekken van de energielabel hebben, zullen zij zich moeten wenden tot de burgerlijke rechter. Zij kunnen zich echter niet beroepen op het schenden van een verplichting op grond van het Burgerlijk Wetboek, zodat de consequentie van het niet verstrekken van een label op dit moment onduidelijk is. De praktijk zal moeten uitmaken hoe de privaatrechtelijke doorwerking werkt. Indien in de toekomst blijkt dat de verplichting niet wordt nageleefd, dan zal de overheid de regels met het oog op een effectieve handhaving moeten aanpassen.

Wij houden u op de hoogte.


Stephanie Mekking is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bouwrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Energielabel voor woningen

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief