icon

SER rapport: positie werknemers of inperken macht van aandeelhouder ?

De Sociaal Economische Raad (SER) heeft een rapport laten opstellen waarin de positie wordt behandeld van werknemers van beursgenoteerde ondernemingen. Daar had het kabinet om gevraagd. Na diverse consultatieronden, zal de SER een definitief advies aan het kabinet geven.

Normale gang van zaken, zou u denken. Maar toch knaagt er iets. Want wat is eigenlijk het verschil tussen een “gewone” werknemer en een werknemer bij een beursgenoteerde onderneming ? Heeft de ene werknemer soms meer ontslagbescherming nodig dan de andere ? En waarom moet daar onderzoek naar worden gedaan ? Een nadere blik op het persbericht van de SER werpt licht op de zaak. Het rapport gaat helemaal niet over de positie van werknemers van beursgenoteerde ondernemingen. Die zijn namelijk helemaal niet zo bijzonder. Het rapport gaat over de wijze waarop het toezicht bij beursgenoteerde ondernemingen is vormgegeven. En meer bijzonder gaat het rapport,over de wijze waarop aandeelhouders invloed kunnen uitoefenen op het beleid van beursgenoteeerde ondernemingen. Door die aandeelhoudersinvloed worden immers soms nogal ingrijpende ontwikkelingen in gang gezet, die in de publieke opinie niet altijd even wenselijk zijn. Denk aan de periokelen rond Stork en de overname van ABN AMRO. Beide begonnen te rollen nadar een minderheidsaandeelhouder had gezegd dat het zo niet langer kon. En daarmee is de echte (politieke) aanleiding voor het rapport gegeven.

Toch noemt het rapport een aantal relevante zaken en geeft ook relevante aanbevelingen. Opvallend is bijvoorbeeld dat het rapport signaleert dat Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen kwetsbaarder zijn voor (ongewenste) overnames dan buitenlandse ondernemingen. Toch geeft het rapport hier geen concrete aanbevelingen. Kennelijk was er te veel verdeeldheid binnen de commissie; het persbericht geeft al aan dat enkele leden zich distantiëren van deze conclusie. Wel geeft het rapport de concrete aanbeveling om het enquêterecht aan te passen. In de huidige situatie is het voor een aandelhouder te makkelijk om via de ondernemingskamer in te grijpen, terwijl nog niet vaststaat dat er sprake is van wanbestuur of onrechtmatig handelen. Inperking van de zeggenschap van aandeelhouders dus. Daarmee is ook de belangrijkste opmerking van het rapport gegeven.

Tot slot is opvallend dat het rapport over de positie van werknemers bij fusies en overnames aangeeft dat dit al adequaat is geregeld. Dat hadden wij u ook zonder een dure commissie kunnen vertellen.


Jonathan Barth is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
SER rapport: positie werknemers of inperken macht van aandeelhouder ?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief