icon

Aanpassing UWV-melding zieke werknemers

In een persbericht van 2 november jl. kondigt het Kabinet aan dat zij maatregelen wil nemen om de gang van zaken te vereenvoudigen rond het melden – aan het UWV – van zieke werknemers door hun werkgevers; dit om de bijbehorende administratieve lasten te verminderen. Daartoe zal het Kabinet een wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zenden.

Het wetsvoorstel heeft als gevolg dat werkgevers een zieke werknemer pas in de 42ste week van diens ziekte hoeven te melden bij het UWV, waar dat nu nog in de 13de week dient te gebeuren. Ook vervalt de nu nog verplichte, maar vaak vergeten, herstelmelding.

De maatregelen brengen voor werkgevers, maar ook voor het UWV minder uitvoeringskosten met zich mee. Dat komt vooral doordat het UWV nu na de 42ste week een brief verzendt (“alerteringsbrief”) waarin het de partijen wijst op de verplichte evaluatie van de reintegratie-inspanningen in het eerste jaar. Veel ziekgemelde werknemers zijn dan al weer beter. De alerteringsbrief zal volgens het wetsvoorstel in de 44ste week – dus twee weken na de ziektemelding – gebeuren.

Ook zullen de kosten voor de werkgever van het te laat ziekmelden van een zieke werknemer volgens het voorstel aanzienlijk dalen. Nu is het nog zo dat de werkgevers na een ziekteperiode van twee jaar 70 procent van het loon moeten doorbetalen voor de periode dat zij te laat zijn met ziekmelden. Die maatregel wordt vervangen door een vaste boete van € 455,- per te laat ziek gemelde werknemer.
De bedoeling is dat de regeling per 1 juli 2008 in werking treedt.


Benjamin van Leeuwen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Aanpassing UWV-melding zieke werknemers

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief