icon

Uitbreiding bevoegdheden NMa

De Mededingingswet is per 1 oktober 2007 gewijzigd. De toezichthouder krijgt hierdoor meer bevoegdheden. Vanaf oktober 2007 kan zij ook opdrachtgevers en feitelijke leidinggevenden die de Mededingingswet overtreden, bestraffen. Hiervoor konden alleen de ondernemingen worden bestraft.

Naar aanleiding van deze wijziging zijn ook de regels voor boetvermindering of boetekwijtschelding veranderd. Naast onderneming komen nu ook natuurlijke personen hiervoor in aanmerking, wanneer zij hun betrokkenheid bij een kartel zelf melden en volledige medewerking verlenen. De eerste clementieverzoeker van een kartel kan hierdoor zelfs zonder boete ervan afkomen. Verder kunnen de bedrijven en personen anoniem feiten aan het clementiebureau voorleggen. Daarnaast kunnen advocaten beter aftasten bij de NMa of hun cliënt kans heeft op clementie. Als de NMa dat bevestigt, dan moet de advocaat wel direct een verzoek tot clementie indienen. Doel van deze regelgeving is dat het aantal clementieverzoeken omhoog gaat, waardoor kartels effectiever kunnen worden opgespoord en vervolgd. Voor meer informatie over clementie, kunt u de nieuwe richtsnoeren raadplegen die sinds 9 oktober 2007 van kracht zijn geworden.

Daarnaast heeft de NMa een nieuw instrument gekregen. Dit instrument houdt in dat de NMa tijdens een onderzoek een toezegging van een onderneming om haar gedrag aan te passen kan vastleggen in een besluit. Het besluit maakt deze afspraken met de NMa rechtens afdwingbaar. Het voordeel hiervan is dat gedrag wordt veranderd, terwijl een langdurige en dure sanctieprocedure wordt voorkomen. De effecten zijn bovendien direct merkbaar op de markt. Een toezegging wordt evenwel in beginsel niet geaccepteerd als de beperking van de mededinging te kwader trouw was.

Tot slot heeft de NMa bij haar opsporingsactiviteiten nu ook de bevoegdheid om zonder toestemming privé-woningen te betreden, waardoor het moeilijker wordt voor overtreders om bezwarende documenten te verbergen. De bevoegdheid wordt pas ingezet nadat een machtiging is verstrekt door de rechter-commissaris, die in principe ook bij het onderzoek zelf aanwezig kan zijn.


Stephanie Mekking is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Uitbreiding bevoegdheden NMa

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief