icon

Vastgoed seminar: geschilbeslechting tijdens de bouw

Op 11 oktober 2007 heeft onze Praktijkroep Vastgoed haar regelmatig terugkerende seminar gehouden. Het onderwerp was geschilbeslechting tijdens de bouw. Daarbij lag de nadruk op geschillen die tijdens het bouwproces kunnen ontstaan.

Mr. Jonathan Barth heeft een inleiding gehouden over de (h)erkenning van conflicten en mediation. Onder andere is aangegeven dat een conflict feitelijk bestaat uit een belangentegenstelling tussen twee partijen. Conflicten escalaren in vrijwel alle gevallen volgens een vast patroon. Door inzicht in dit patroon, herkent men het als een conflict escaleert. Tegelijk kan men zelf maatregelen nemen om een conflict tot normale proporties terug te brengen. Daarbij is communicatie essentieel. Veel conflicten escaleren door onduidelijkheden in communicatie; als men achteraf kijkt blijkt er vaak sprake van een misverstand dat eenvoudig uit de wereld had kunnen worden geholpen. Vervolgens is besproken dat mediation, ook in de bouw, een uitstekende aanvulling kan zijn voor geschilbeslechting. Daarvoor is onder andere nodig dat beide partijen er uit willen komen. Als je gelijk wilt krijgen, is het beter om naar de rechter of arbiter te gaan. Voorts vermoeden wij dat een mediator in bouwgeschillen ter zake kundig moet zijn, en niet moet schromen om (desgevraagd) zijn mening te geven. Tot slot is aandacht besteed aan de combinatie van mediation en arbitrage (med-arb).

Mr. Charles Smit heeft een inleiding gehouden over enkele samenwerkingsvormen in de bouw, en de wijze waarop conflicten in die samenwerkingsvormen aandacht wordt besteed aan geschilbeslechting. Hij heeft aangegeven dat geschilpreventie (eigenlijk preventie van escalatie) in de eerste plaats is gelegen in beheersing van het bouwproces. Dat betekent een goede project organisatie met duidelijke communicatielijnen. Ook hij benadrukte het belang van communicatie ter voorkoming van escalatie van conflicten. Pak eens wat vaker te telefoon; een gezamenlijke borrel of diner kan wonderen doen. Er zijn enkele voorbeelden gegeven van (moderne) varianten van geschilbeslechting, waaronder een Raad van Deskundigen en de Delay and Disruption Protocol.

De deelnemers hebben de sheets reeds mee gekregen. Andere geïnteresseerden kunnen de sheets van onze presentatie opvragen door een email te zenden aan Ingrid Hobbelen hobbelen@wieringa.nl.


Jonathan Barth is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied column.

Vastgoed seminar: geschilbeslechting tijdens de bouw

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief