icon

Observaties onrechtmatig?

Het komt regelmatig voor dat zieke werknemers niet meewerken aan reïntegratie en verstek laten gaan voor gesprekken met arts en case manager. De eerst aangewezen sanctie is het opschorten van het loon (zie bijdrage 19 mei 2006). Voordat een dergelijke maatregel wordt genomen, wil een zorgvuldige werkgever soms duidelijkheid. Is de werknemer echt te ziek om op afspraken te verschijnen of werkt de werknemer bewust niet mee aan de reïntegratie?

Zo ook in de volgende zaak. De Gemeente Amsterdam vermoedde dat een van haar ambtenaren, een zieke stadswacht, geen goede reden had voor het voortdurend niet verschijnen op afspraken met Arboarts en verzuimcoördinator. Rondom de tijdstippen van de geplande afspraken heeft het eigen integriteitsbureau haar in opdracht van de gemeente geobserveerd, terwijl zij haar hond uitliet, auto reed, boodschappen deed en een tuincentrum en een begraafplaats bezocht. De resultaten van dit onderzoek zijn met de stadswacht besproken en zij is enkele maanden later ontslagen.

De stadswacht vorderde nadien bij de civiele rechter een bedrag ruim 30.000 euro wegens onrechtmatige daad. Volgens de stadswacht had de gemeente haar privacy geschonden. Dit onrechtmatige gedrag van de gemeente zou ertoe hebben geleid dat bij de stadswacht een depressieve stoornis is ontstaan en dat zij is komen te verkeren in een labiele situatie. De gevorderde schade bestaat uit gederfd inkomen en immateriële schade.

De Rechtbank Amsterdam oordeelde in zijn uitspraak van 8 augustus jl.dat het observeren van de stadswacht in de uren voor, tijdens en na de tijdstippen waarop de stadswacht was uitgenodigd voor een gesprek met de bedrijfsarts niet onrechtmatig was. De rechtbank gaat er daarbij vanuit dat de gemeente de stadswacht heeft laten observeren om de opgegeven reden voor het afzeggen van de afspraken met de bedrijfsarts te toetsen (en niet om de arbeidsongeschiktheid in het algemeen te toetsen). In het licht van het bijzonder omvangrijke ziekteverzuim, het feit dat meerdere afspraken met de bedrijfsarts en de verzuimcoördinator om uiteenlopende redenen waren afgezegd en de op de gemeente rustende verplichting tot reïntegratie waren de in omvang en duur beperkte observaties gerechtvaardigd. De rechtbank voegde daar nog aan toe dat de observaties “in een democratische samenleving noodzakelijk in het belang van het economisch welzijn van het land” waren.

Uit deze uitspraak is af te leiden dat, wanneer een zieke werknemer regelmatig niet op controle afspraken bij de bedrijfsarts en /of verzuimcoördinator verschijnt, de werkgever (in omvang en duur beperkte) observaties mag doen voor een onderzoek naar de opgegeven redenen voor de afzegging. Deze zaak betrof een ambtenaar, maar er mag vanuit worden gegaan dat de rechtbank ook in civiele relaties de werkgever dit recht toekent.


Annejet Lamme is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Observaties onrechtmatig?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief