icon

Werkgever per definitie aansprakelijk voor verkeersongeval tijdens het werk?

Al eerder heeft u bijdragen van mijn hand kunnen aantreffen op deze “blawg” over aansprakelijkheid die werkgevers moeten dragen voor allerlei narigheden die werknemers op, tijdens of in verband met hun werk overkomen. Soms (maar lang niet altijd) nemen rechters die aansprakelijkheid aan in situaties waarop een werkgever relatief weinig invloed kon uitoefenen. Kennelijk heeft dit bij sommige mensen het idee doen postvatten dat een werkgever altijd, ongeacht de omstandigheden, aansprakelijk is. Een voorbeeld van zo’n zaak is kort geleden behandeld door het Hof Den Haag.

Een werkneemster werkt op verzoek van het bedrijf waar zij in dienst is een dag in een andere vestiging dan normaal. Wanneer zij, in een door de werkgever ter beschikking gestelde auto onderweg is van haar eigen filiaal in Gorinchem naar dat in Tiel, heeft zij een zgn. eenzijdige aanrijding. Zij raakt als gevolg daarvan arbeidsongeschikt en stelt haar werkgever voor de geleden aansprakelijk.

Het Hof Den Haag oordeelde weliswaar dat het ongeval plaats had gevonden in de uitoefening van haar werkzaamheden, maar achtte de werkgever niet aansprakelijk. De werkneemster had namelijk geen enkele stelling naar voren gebracht die deze conclusie zou rechtvaardigen. Juist nu zij het ongeluk zélf had veroorzaakt was er natuurlijk wel behoefte aan enige onderbouwing van haar bewering dat haar werkgever haar schade diende te vergoeden. Eerst ter gelegenheid van het pleidooi kwam zij met de veronderstelling dat zij voor zij in de auto was gestapt “wellicht” binnen haar eigen filiaal in contact was gekomen met chemische middelen en daardoor enigszins bedwelmd kon zijn. Toen vervolgens bleek dat zij in tegenspraak met in de procesdossier aanwezige stukken beweerde dat haar werkgever geen schadeverzekering zou hebben gesloten, én zich beriep op een andere uitspraak waarvan het Hof slechts met moeite kon achterhalen welke ze bedoelde – om vervolgens vast te stellen dat de feiten in die kwestie volledig anders lagen, was het pleit natuurlijk snel beslist.

De moraal? Het kan zo zijn dat tegenwoordig eerder dan vroeger wordt aangenomen dat een ongeval verband houdt met het werk; en het is waar dat aan de zorgplicht van werkgevers soms hoge eisen worden gesteld. Dat alles neemt niet weg dat het weinig zin heeft je bij de rechter te vervoegen wanneer je niet kunt uitleggen wat de ander fout heeft gedaan. Dat is namelijk, óók wanneer die ander je werkgever is, gewoon nodig.


Michel Visser is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Werkgever per definitie aansprakelijk voor verkeersongeval tijdens het werk?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief