icon

Overwerk

Het komt in Nederland vaak voor dat je als werknemer over moet werken. Steeds vaker zelfs, zo blijkt uit onderzoeken. Maar wat is daarbij eigenlijk je positie als werknemer? Heb je bijvoorbeeld recht op een vergoeding en wanneer is er eigenlijk sprake van overwerk?

Om met de laatste vraag te beginnen.
Van overwerk is sprake als de overeengekomen werktijd wordt overschreden. Belangrijk is dus wat tussen partijen qua werktijd is afgesproken.

Vergoeding? Een werkgever is wettelijk niet verplicht om een vergoeding te betalen voor overwerk. Wel zal het niet betalen daarvan strijd met de eisen van goed werkgeverschap kunnen opleveren. Uitgangspunt is dat voor een vergoeding alleen plaats is indien ten minste vast komt te staan dat het overwerk is opgedragen of blijkt dat de werknemer daarmee heeft ingestemd. Vaak speelt deze vraag niet nu in de meeste CAO's of arbeidsovereenkomsten een bepaling over de vergoeding van eventueel overwerk is opgenomen.

Of en in hoeverre een werkgever kan eisen dat een werknemer overwerkt, zal ook vaak in de arbeidsovereenkomst of in de CAO zijn geregeld. Los van de vraag of een regeling is getroffen geldt dat de werkgever in beginsel van een werknemer kan verlangen dat hij langer doorwerkt als het werk dit noodzakelijk maakt. Weigert de werknemer om over te werken dan kan deze weigering onder omstandigheden een dringende reden voor ontslag opleveren.


Michel Visser is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Overwerk

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief