icon

Microsoft definitief terecht gewezen door Europees Hof

In een reeks eerdere bijdragen berichtten wij u reeds over de soap Microsoft vs. de Europese Commissie. Met de uitspraak van het Europees Hof van Eerste Aanleg van afgelopen maandag, 17 september, lijkt de laatste aflevering van de soap nu een feit. Een aflevering waarin de Europese Commissie en dan met name haar Commissaris voor mededingingszaken, Neelie Kroes, een klinkende overwinning kon bijschrijven in de annalen.

Waar ging het ook alweer over? In maart 2004 legde toenmalig Europees Commissaris voor mededinging, Mario Monti, Microsoft een boete op van 497 miljoen euro, omdat Microsoft de mededingingsregels zou hebben overtreden door misbruik te maken van haar sterke positie op de markt voor besturingssystemen. De vaststelling dat Microsoft de mededingingsregels had overtreden was de uitkomst van een onderzoek dat in 1998 was geïnitieerd door toenmalig commissaris Karel van Miert. Dit na een klacht van (o.a.) een van de Amerikaanse concurrenten van Microsoft, Sun Microsystems, dat een vergelijkbaar onderzoek naar misbruik in de Verenigde Staten zag eindigen in een onduidelijk compromis met de Amerikaanse autoriteiten.

Het misbruik van Microsoft bestond feitelijk uit twee gedragingen. De eerste was de weigering van Microsoft om bepaalde technische informatie openbaar te maken aan de hand waarvan het voor concurrenten mogelijk was hun softwareproducten te koppelen aan het Windows besturingssysteem. De tweede gedraging van Microsoft bestond erin dat zij standaard haar eigen Windows Mediaplayer meeleverde met haar besturingssysteem. Op die manier drukte Microsoft feitelijk de mediaspelers van haar concurrenten uit de markt, omdat de consument geen kans kreeg voor een andere mediaspeler te kiezen.

Microsoft is destijds in beroep gegaan bij het Europees Hof van Eerste Aanleg tegen het besluit van de Europese Commissie, overigens zonder dat daardoor het besluit werd geschorst. Afgelopen maandag kwam dan eindelijk de uitspraak die een (voorlopig) einde maakte aan een strijd die volgend jaar zijn tweede lustrum tegemoet zou gaan.

De uitspraak van het Europees Hof was zoals gezegd een klinkende overwinning en daarmee een grote opsteker voor de Europees Commissaris voor mededinging, Neelie Kroes. Op alle belangrijke punten kreeg gelijk van het Europees Hof dat het besluit van de Europese Commissie uit maart 2004 nagenoeg geheel handhaafde.

Microsoft kan tegen de uitspraak nog in hoger beroep gaan bij het Europees Hof van Justitie. Omdat het in een dergelijk hoger beroep alleen draait om de procedurele kwesties en niet zozeer om de inhoud, kan men zich nog afvragen of dat nut heeft.

Overigens is het nog maar de vraag of de consument heel veel wijzer wordt van de uitspraak. Zo heeft Microsoft inmiddels weliswaar een versie van Windows met en een versie van Windows zonder Windows Mediaplayer op de markt gebracht, het blijft uiteindelijk aan de consument om te beslissen voor welk besturingssysteem respectievelijk welke mediaspeler zij gaan kiezen.

Maar eerlijk is eerlijk, de Europese Commissie kan in ieder geval niet worden verweten die keuze aan de consument te hebben onthouden. De Commissie is conform haar taak in actie gekomen tegen het misbruik door Microsoft en heeft daarmee haar tanden laten zien. Dat die tanden scherp zijn moge inmiddels duidelijk zijn; men is gewaarschuwd!


Dennis Kulk is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied vennootschapsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Microsoft definitief terecht gewezen door Europees Hof

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief