icon

Beëindigingen stagecontract bij geloofsverbreiding

Uit een onlangs gedane uitspraak van de Commissie Gelijke Behandeling blijkt dat een school een stagecontract mag beëindigen indien een stagiair zijn geloof onder leerlingen wil verspreiden.

Het ging in deze zaak om een man die stage liep als onderwijsassistent bij een openbare middelbare school. De school had bij aanvang van de stage gevraagd om terughoudend te spreken over zijn geloof vanwege het openbare karakter van de school en de kwetsbaarheid van de leerlingen. Daarbij was expliciet gevraagd om niet ongevraagd en niet te indringend over zijn geloof te praten.

De stagiair deelde echter ongevraagd folders uit aan leerlingen over Nederlandstalige lezingen in een moskee. Verder sprak hij op indringende wijze met leerlingen over verschillende stromingen binnen de Islam, waarbij hij duidelijk zijn voorkeur uitsprak voor een bepaalde richting. Ondanks gesprekken met de stagiair, bleef hij zijn geloof verkondigen aan de leerlingen. Nadat diverse klachten van leerlingen werden ontvangen, heeft de school uiteindelijk besloten de stage te beëindigen.

De stagiair kon zich hier niet in vinden en diende een klacht in bij de Commissie van Gelijke Behandeling. De Commissie overwoog dat geen sprake is van direct onderscheid nu de school ruimte liet voor het laten zien van geloofs- of levensovertuiging, zolang de leerlingen gevrijwaard werden van handelingen en uitingen, van welke aard ook, die zij als opdringend en bedreigend zouden kunnen ervaren. Er was wel sprake van indirect onderscheid maar dat was is in de gegeven omstandigheden gerechtvaardigd. Ook hier speelde mee dat de ongevraagde en indringende wijze waarop de van de stagiair zijn geloof verspreidde op de leerlingen bedreigend overkwam en daarmee het recht van de leerlingen om op school vrij te denken en te spreken beperkte. Door het handelen van de stagiair was er geen ruimte voor opvattingen van de leerlingen.

Overigens komt de uitspraak van de Commissie Gelijke Behandeling overeen met beeld dat recente arbeidsrechtelijke jurisprudentie laat zien. In een onlangs gepubliceerde uitspraak (uitspraak d.d. 27 juni 2007, LJN BA 8355) oordeelde de rechtbank Zwolle, sector kanton vrijwel gelijkluidend. De kantonrechter te Zwolle overwoog dat de arbeidsovereenkomst met een zeer christelijke verpleegkundige mocht worden ontbonden omdat de betreffende verpleegkundige ongevraagd met patiënten over zijn geloof sprak en hen hiervan probeerde te overtuigen. Het gedrag van de verpleegkundige had geleid tot verschillende klachten van patiënten.


Fleur Costa Baiôa is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Beëindigingen stagecontract bij geloofsverbreiding

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief