icon

Huur en de bestemming van het gehuurde

Het gebruik van een gehuurde zaak dient plaats te vinden overeenkomstig de bestemming die partijen zijn overeengekomen (artikel 7:214 BW). Deze bestemming is van belang omdat dit bepalend is voor de vraag welke huurrechtelijke bepalingen op de huurovereenkomst van toepassing zijn. Overigens wordt met de bestemming in de (privaatrechtelijke) huurovereenkomst iets anders bedoeld dan met de (publiekrechtelijke) bestemming in bestemmingsplannen !

Het komt voor dat partijen niet uitdrukkelijk een bestemming in de huurovereenkomst hebben vastgelegd. Dan is de huurder slechts bevoegd tot een gebruik waartoe de zaak naar zijn aard bestemd is. De aard van het gehuurde en het feitelijk gebruik zullen daarbij indicatoren zijn voor de beantwoording van de vraag of de gehuurde zaak wordt gebruikt overeenkomstig de bestemming. Voorts is van belang hetgeen partijen bij het aangaan van de overeenkomst als gebruik voor ogen heeft gestaan.

Als wel een bepaalde bestemming is overeengekomen dan is de huurder verplicht overeenkomstig die bestemming van het gehuurde gebruik te maken. Als bijvoorbeeld is overeengekomen dat een pand wordt verhuurd met een bestemming als “winkel”, mag de exploitant niet vervolgens daar een hotel beginnen. Als het gehuurde in strijd met de bestemming wordt gebruikt, kan dat onder omstandigheden wanprestatie opleveren die ontbinding van de huurovereenkomst rechtvaardigt.

Verhuurders en huurders denken soms dwingendrechtelijke huurbepalingen te kunnen omzeilen door een andere omschrijving aan het gehuurde te geven, met name om te voorkomen dat de huurbescherming bij bedrijfsruimte van toepassing wordt. Het enkele veranderen van de omschrijving is echter onvoldoende voor het omzeilen van dwingendrechtelijke bepalingen. Ook bij een afwijkende omschrijving, blijft van belang hetgeen partijen bij het aangaan van de overeenkomst als gebruik voor ogen heeft gestaan en wat het feitelijk gebruik is.


Michel Visser is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied huurrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Huur en de bestemming van het gehuurde

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief