icon

Uitbreiding fiscale regeling vrijgestelde beleggingsinstelling

Nog niet al te lang geleden werden internationale beleggingsfondsen (“hedge funds”) door sommigen afgeschilderd als boemannen die op allerlei manieren probeerden oerhollandse ondernemingen als VNU, Stork en thans ABN AMRO, over te (laten) nemen of op te splitsen. Op die manier moesten die ondernemingen of hun onderdelen op korte termijn aanzienlijk in waarde stijgen, waarna de hedge funds hun winst konden opstrijken.

Maar ondanks dat de hedge funds zich op die manier niet populair leken te maken bij grote groepen, heeft dit de Nederlandse wetgever er niet van weerhouden de hegde funds ertoe te bewegen zich in Nederland te vestigen en op die manier Nederland en de binnen haar grenzen gevestigde dienstverleners als accountants, belastingadviseurs, advocaten en trustkantoren een graantje te laten meepikken van de aanzienlijke bedragen die omgaan in de wereld van de hegde funds. Dat dat een flink graantje kan zijn blijkt wel uit het feit dat de hegde funds wereldwijd naar schatting zo’n $80 miljard per jaar opstrijken aan vaste en resultaatafhankelijke vergoedingen.

Ook al doet Nederland het niet slecht als financieel centrum binnen Europa, toch zijn er op dit moment slechts zo’n twintig hedge funds in Nederland gevestigd – nog geen half procent van het wereldwijd totaal. Veruit de meeste hedge funds hebben hun zetel in Londen of New York. Maar binnen Europa moet Nederland niet alleen Londen voor zich dulden (wat nu eenmaal het onbetwiste financieel centrum van Europa en in toenemende mate van de wereld is), maar ook Frankrijk, Zwitserland en de Scandinavische landen herbergen aanzienlijk meer hedge funds dan Nederland. Opvallend daarbij is dat ook de hedge funds die door Nederlandse banken zijn opgericht bijna zonder uitzondering zijn gevestigd in het buitenland.

De fiscale wetgever wil nu proberen de hedge funds binnen de Nederlandse grenzen te halen met een uitbreiding van de bestaande regeling voor vrijgestelde beleggingsinstellingen. Het wetsvoorstel daartoe is onlangs door de Eerste kamer aangenomen. Onder de nieuwe regeling valt een vrijgestelde beleggingsinstelling (“vbi”) niet alleen buiten de scope van de financiële toezichthouders in Nederland maar, veel belangrijker, is een vbi niet belastingplichtig voor de Nederlandse vennootschapsbelasting en niet inhoudingsplichtig voor de Nederlandse dividendbelasting, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan. Zo moet de beleggingsinstelling een bepaalde rechtsvorm (N.V., B.V., fonds voor gemene rekening) hebben en mag zij slechts beleggen in financiële instrumenten zoals gedefinieerd in het wetsvoorstel.

Het onlangs aangenomen wetsvoorstel is zoals gezegd een aanvulling op de reeds bestaande regeling voor vrijgestelde beleggingsinstellingen in de Wet vennootschapsbelasting 1968. Op grond van de bestaande regeling is een beleggingsinstelling slechts vrijgesteld van vennootschapsbelasting als de winst jaarlijks wordt uitgekeerd aan de beleggers/aandeelhouders. Omdat dit niet voor alle typen beleggers en financiële instrumenten optimaal is, wijken beleggingsfondsen op dit moment nogal eens uit naar Luxemburg, Ierland of exotischer oorden als de Cayman Island of Channel Island, waar de uitdelingsverplichting niet bestaat en waar al regelingen van kracht zijn die overeen komen met het nieuwe wetsvoorstel.

Het wetsvoorstel is dus bedoeld om voor internationale beleggingsinstellingen het vestigingsklimaat binnen Nederland te verbeteren en op die manier de concurrentie aan te gaan met deze landen. Dit gecombineerd met de hoogwaardige financiële infrastructuur en de dienstverlening binnen Nederland zou de hedge funds moeten overtuigen.

Volgens experts zou het nieuwe wetsvoorstel moeten leiden tot ten minst een verdubbeling van het aantal hedge funds dat in Nederland is gevestigd. Dit zal nog moeten blijken, maar in ieder geval zou het de hedge funds en ook de dienstverleners in den lande geen windeieren leggen.


Dennis Kulk is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied vennootschapsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Uitbreiding fiscale regeling vrijgestelde beleggingsinstelling

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief