icon

Wat vindt u van de Richtlijn Aandeelhoudersrechten?

Aandeelhouders in Nederlandse B.V.’s en N.V.’s kunnen sinds 1 januari van dit jaar op afstand stemmen als de statuten daarin voorzien. Wij schreven daar eind vorig jaar al over. Ook in andere lidstaten van de Europese Unie moet deze mogelijkheid nu worden geïntroduceerd, zo is op 11 juli in Brussel besloten. Althans voor beursgenoteerde vennootschappen, want de nieuwe Richtlijn Aandeelhoudersrechten is niet op “kleinere” vennootschappen van toepassing. Deze richtlijn moet de uitoefening van aandeelhoudersrechten in beursvennootschappen vergroten.

De nieuwe richtlijn moet nu in de Europese lidstaten worden omgezet in nationale wetgeving. Elektronisch stemmen hoeft in Nederland dus niet meer te worden ingevoerd, maar de richtlijn behandelt nog een aantal andere onderwerpen die wel nieuw voor ons zijn.

Zo moet de wet één verplichte registratiedatum voor alle beursgenoteerde vennootschappen bepalen. De registratiedatum is de datum waarop aandeelhouders die aan de stemming in de algemene vergadering willen deelnemen, zich uiterlijk als deelnemer moeten laten registeren. Tussen de registratiedatum en de algemene vergadering mogen niet meer dan 30 dagen verstrijken. En tussen de oproep voor de vergadering en de uiterste registratiedatum moeten minimaal 8 dagen verstrijken.

De richtlijn bepaalt verder dat de wet moet garanderen dat de oproep voor de vergadering gebeurt op een snel toegankelijke en niet-discriminerende manier. Bovendien moeten media gebruikt worden die ervoor zorgen dat de informatie in de gehele Europese Unie terecht kan komen. In ons huidige recht bestaat de mogelijkheid op te roepen “door een langs elektronische weg openbaar gemaakte aankondiging welke tot aan de algemene vergadering rechtstreeks en permanent toegankelijk is”. Ofwel: op een website. De Nederlandse regering vraagt zich af of daarmee is voldaan aan het criterium “op een snel, in de gehele Europese Unie toegankelijke en niet-discriminerende manier”.

U mag het zeggen. U hebt tot 14 september 2007 de gelegenheid om uw mening te geven over hoe de richtlijn zou moeten worden geïmplementeerd in het Nederlandse recht. Klik daartoe op deze link.


Peter Bos is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied vennootschapsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Wat vindt u van de Richtlijn Aandeelhoudersrechten?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief