icon

Omgevingsvergunning laat op zich wachten

Wij hebben al regelmatig geschreven over de omgevingsvergunning. Zie onze bijdragen van 31 januari en 24 mei 2006. Deze vergunning zal worden ingevoerd met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Het doel van deze wet is om de vele verschillende vergunningsprocedures voor wonen, ruimte en milieu die door rijk, provincie of gemeente worden verstrekt, te bundelen in één omgevingsvergunning. Het voordeel hiervan is dat de vergunningaanvrager voor zijn verschillende vergunningen, bijvoorbeeld in het kader van een verbouwing, straks terecht kan bij één loket in zijn gemeente. Vervolgens wordt er één procedure in gang gezet waarop één besluit volgt. Voor beroep tegen dat besluit komt ook één procedure. Via deze link kunt u de samenvatting van het wetsvoorstel lezen.

De parlementaire behandeling van het wetsvoorstel van de Wabo is in volle gang. De minister is nu bezig met het antwoorden op de vragen die in de Tweede Kamer naar aanleiding van het wetsvoorstel zijn gesteld. Toch zal het nog enige tijd duren voordat de omgevingsvergunning kan worden ingevoerd. Naast het wetsvoorstel zijn namelijk nog een invoeringswet en uitvoeringsregelgeving nodig die weer een eigen traject doorlopen. Het voornemen van VROM om de omgevingsvergunning per 1 januari 2008 in te voeren is daardoor niet meer haalbaar. De invoeringsdatum schuift op naar 1 januari 2009.

Een bijkomend voordeel hiervan is dat gemeenten en andere overheden nu meer tijd hebben om zich voor te bereiden op de omgevingsvergunning. Een belangrijk onderdeel van de invoering van de omgevingsvergunning is ook het daarmee samenhangende ICT proces. Uit allerlei media berichten blijkt dat het daar nogal eens schort bij de rijks- en lokale overheden, waardoor burgers en bedrijven onnodig lang moeten wachten en schade lijden. Een goedlopend ICT proces bij de invoering van de omgevingsvergunning is dus geen overbodige luxe.

Wij houden u op de hoogte.


Stephanie Mekking is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Omgevingsvergunning laat op zich wachten

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief