icon

Kabinet wil toegang tot kantonrechter verruimen.

Het kabinet heeft op 22 juni bekend gemaakt dat zij de toegang tot het recht wil vergroten. De rechtspraak moet toegankelijker. Het kabinet heeft zich daarom aangesloten bij de bevindingen en aanbevelingen van de Commissie Deetman, die onderzoek deed naar de modernisering van de rechterlijke organisatie.

Het kabinet wil onder andere dat de bevoegdheid van de kantonrechter wordt uitgebreid. Nu kan men terecht bij de kantonrechter voor geschillen tot € 5.000,– en arbeidszaken. Het kabinet wil nu de grens optrekken naar alle geschillen tot € 10.000,– en ook alle geschillen over consumentenkoop bij de kantonrechter neerleggen. Volgens het kabinet leidt dit tot een vergroting van de toegankelijkheid van het recht en de rechter, omdat men bij de kantonrechter geen advocaat hoeft in te schakelen. Daarnaast zijn de griffierechten bij de kantonrechter relatief laag (maximaal € 285,– die alleen de eiser hoeft te betalen). Het kabinet ziet in dat onzeker is of de kantonrechters de verwachte toestroom van zaken kunnen opvangen. De commissie Deetman had voorgesteld om de grens op te trekken naar € 25.000,– maar het kabinet wil eerst afwachten wat de gevolgen zijn van de huidige uitbreiding voor de kantonrechters en de rechterlijke organisatie.

Hoewel zeker minder formeel dan bij de “gewone” rechtbank, blijft procederen bij de kantonrechter vrij formeel. Mensen die een zaak aanhangig willen maken, moeten nog steeds een dagvaarding uitbrengen via de deurwaarder. En ook daarna blijven de regels van een goede procesorde van toepassing, zoals hoor en wederhoor. Het kabinet suggereert wel dat in een later stadium ook een eenvoudige, electronisch toegankelijke, procedure moet worden ingevoerd, die veel minder formeel is en waarbij de dagvaarding via de deurwaarder wordt afgeschaft. Deze laatste wijziging zou moeten worden ingevoerd tegelijk met de invoering van een speciale Europese procedure voor zaken over de landsgrenzen, maar die plannen zijn nog in het ambtelijke stadium. Het zal dus nog wel even duren voordat hier werk van is gemaakt.

Overigens is de overheid al jaren doende om te bezien of de geschillenbeslechting tussen particulieren anders kan worden aangepakt. De overheid stimuleert bijvoorbeeld het project “medation naast rechtspraak” en zij steunt de Geschillencommissies, waar consumenten een bindende uitspraak kunnen krijgen. De procedure bij de Geschillencommissies is informeel en de kosten zijn laag. Het griffiegeld van de Geschillencommissie bedraagt maximaal € 100,–. Ook de Opta en de NMa zien de Geschillencommissie als een belangrijke pijler in de toegang tot het recht. Veel informatie hierover is te vinden op de websites van de Geschillencommissie of op de website voor consumenten ConsuWijzer.


Jonathan Barth is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied vennootschapsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Kabinet wil toegang tot kantonrechter verruimen.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief