icon

Subsidie voor restauratie van rijksmonumenten

Het is leuk om in een monument te wonen of te werken. Bij Wieringa Advocaten weten wij daar alles van. Al meer dan 50 jaar hebben wij het genoegen om aan een van de mooiste grachten van Amsterdam ons werk uit te voeren in een monumentale omgeving.

Maar daar gaat deze weblog niet over. De minister heeft aangegeven dat er € 140 miljoen extra beschikbaar komt aan restauratiesubsidie voor rijksmonumenten. Het onderhoud van rijksmonumenten is immers een kostbare zaak en de overheid probeert eigenaren te stimuleren om hun monumenten (die van algemeen belang worden geacht) goed te onderhouden. Er was in 2006 een rapport verschenen waaruit bleek dat er sprake was van structurele achterstanden bij het onderhoud en restauratie van monumenten. Er moest dus iets gebeuren.

De extra subsidie wordt ter beschikking gesteld in de jaren 2007-2010. De extra subsidie zal via een ministeriële regling ter beschikking worden gesteld. Het bedrag wordt onderverdeeld als volgt. € 27 miljoen voor het Nationaal Restauratiefonds (NRF), dat laagrentende leningen ter beschikking stelt voor eigenaren van woonhuizen en boerderijen met een woonbestemming. In 2007 is € 63 miljoen extra beschikbaar, waarvan € 38 miljoen voor grootschalige restauraties en € 25 miljoen voor kleinere restauraties. Vervolgens jaarlijks nog eens € 25 miljoen voor kleinere restauraties. Uit de brief van de minister d.d. 5 februari 2007, blijkt dat bij de kleinere restauraties ook budget specifiek is vrijgemaakt voor boerderijen met een agrarische functie, molens en orgels.

Het is ons nog niet bekend op welke wijze eigenaren exact een subsidie aanvraag kunnen indienen. Wel kunnen wij aangeven dat dergelijke aanvragen vrijwel altijd moeten worden gedaan (ruim) voordat men begint met bouwen. Een vergelijkbare regel geldt bijvoorbeeld ook voor eigenaren die een beroep willen doen op de mogelijkheid om onderhoudskosten af te trekken van de belasting. Geïnteresseerden kunnen veel infoprmatie vinden op www.monumenten.nl en op de ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.


Jonathan Barth is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bouwrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Subsidie voor restauratie van rijksmonumenten

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief