icon

Een nieuwe gedragscode voor participatiemaatschappijen

Participatiemaatschappijen (“private equity investors”) zijn ondernemingen die risicodragend vermogen (“equity”) investeren in niet-beursgenoteerde ondernemingen met als doel het creëren van aandeelhouderswaarde. De basis daarvoor is een strategisch plan voor de toekomst van de onderneming dat veelal wordt opgesteld tezamen met het bestuur van de onderneming waarin wordt belegd.

De investeringen die zij doen zijn vaak voor de middellange termijn (5 jaar) en het vermogen dat een participatiemaatschappij beheert en investeert komt veelal van institutionele beleggers en in mindere mate van corporate investeerders, particulieren of de overheid. Naast een investering in het vermogen worden de ondernemingen waar nodig bijgestaan met juridische, financiële of fiscale expertise.

Participatiemaatschappijen moeten niet verward worden met de hedgefondsen die tegenwoordig veel in het nieuws zijn. Deze hegdefondsen investeren (veelal) in beursgenoteerde ondernemingen en trachten op redelijk korte termijn de waarde van de door hen verworven aandelen op te schroeven door het bestuur tot bepaalde strategische beslissingen te bewegen. De betrokkenheid van hegdefondsen is derhalve stukken minder dan die van participatiemaatschappijen.

Omdat ook de private equity sector zich tegenwoordig mag verheugen in groeiende aandacht van de overheid, de toezichthouders en de pers, is door de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (“NVP”) besloten tot een herziening van gedrags- en lidmaatschapscode om de werkwijze van de participatiemaatschappijen (althans voorzover deze lid zijn van de NVP) transparanter te maken voor buitenstaanders. De code moet daarbij tevens inzichtelijk maken hoe rekening wordt gehouden met de belangen van alle bij een onderneming betrokken belanghebbenden (“stakeholders”), zoals beleggers, het bestuur en mede-aandeelhouders.

De gedragscode zoals die van kracht wordt is gebaseerd op de volgende vijf algemene principes

1. respect voor wet- en regelgeving;
2. langdurige zakelijke relaties met direct betrokkenen;
3. open communicatie met de direct betrokken partijen t.a.v. de intenties van participatiemaatschappij;
4. meer communicatie met niet-direct betrokkenen, d.w.z. het aanvaarden van publieke rol ondanks private karakter;
5. respect voor privacy en verantwoordelijkheid t.a.v. de aan de participatiemaatschappij verstrekte gegevens.

Deze vijf principes zijn op hun beurt uitgewerkt in een aantal “best practice” bepalingen waaraan de participatiemaatschappijen zich moeten houden en die worden toegelicht in de gedrags- en lidmaatschapscode.


Dennis Kulk is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied vennootschapsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Een nieuwe gedragscode voor participatiemaatschappijen

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief