icon

Overgangsrecht in verband met nieuwe Wro

Hoewel de invoering van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) is uitgesteld tot medio 2008, speelt deze wet in de voorbereiding van nieuwe projecten al een belangrijke rol.

De procedure voor de totstandkoming van een bestemmingsplan of vrijstelling (dán projectbesluit) ondergaat namelijk belangrijke wijzigingen. Afhankelijk van het stadium waarin nieuwe plannen zich bevinden alsmede het overgangsrecht is óf de oude WRO óf de nieuwe Wro van toepassing. In het wetsvoorstel Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening is dit overgangsrecht opgenomen.

Hierin is ten aanzien van bestemmingsplannen het ter inzage leggen van een ontwerpbestemmingsplan als omslagpunt opgenomen. Voor de vrijstellingen ex artikel 19 lid 1, 2 of 3 WRO wordt het moment van indiening van een verzoek om vrijstelling aangehouden. Omdat niet alleen de procedureregels anders worden, maar er ook een nieuw Besluit ruimtelijke ordening in aantocht is, kan het voor nieuwe projecten interessant zijn om te kijken of het zinvol is om net nog onder de “oude” WRO of juist onder de nieuwe Wro te vallen.

Aangezien de voorbereiding van een project enige tijd in beslag neemt, moet deze quick-scan uiteraard wel in een vroegtijdig stadium worden gedaan omdat het anders simpel gezegd niet meer mogelijk is om een keuze te maken. Het ontwerp c.q. het verzoek kan dan gewoonweg niet op tijd gereed zijn. Het overgangsrecht moet overigens nog definitief worden vastgesteld. En tot slot, de verwachte datum van inwerkingtreding is al een keer opgeschoven…


Femke van Ooijen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Overgangsrecht in verband met nieuwe Wro

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief