icon

Werkgevers toch niet zo snel aansprakelijk?

De Hoge Raad heeft onlangs een opmerkelijke uitspraak gedaan over aansprakelijkheid voor bedrijfsongevallen. Een werkneemster van een hotel op Aruba gleed uit over de tegels toen die door hevige regenval spiegelglad waren geworden. De Arubaanse rechter oordeelde dat hier sprake was van een alledaags gevaar dat de werkneemster kende; op Aruba is het normaal dat na periodes van grote droogte er plotseling veel regen valt, en dat tegels dan nat worden. Van de werkneemster mocht daarom worden verwacht dat ze wist dat de tegels glad waren. Bovendien was – kennelijk – aan de tegels te zien dat ze glad waren. Het hotel was niet aansprakelijk. De Hoge Raad was het hiermee eens.

In het BW van de Nederlandse Antillen en Aruba staat eenzelfde bepaling over aansprakelijk van de werkgever voor bedrijfsongevallen als bij ons. De werkgever moet zorgen voor een veilige werkomgeving, en is aansprakelijk als hij dat niet doet en daardoor schade ontstaat. Dat is alleen anders als hij kan aantonen dat de schade zich ook zou hebben voorgedaan als hij wel de noodzakelijke maatregelen zou hebben getroffen.

Vast stond dat het hotel op zich best tegels met een antisliplaag had kunnen aanbrengen. Dat hoefde het niet te doen, oordeelde de rechter, omdat voldoende duidelijk was dat de tegels gevaarlijk glad waren. Mij dunkt dat de omgekeerde redenering ook had kunnen worden gebruikt: als zo duidelijk was dat de situatie gevaarlijk was, is er dus des te meer reden aan te nemen dat de werkgever daar wat aan had moeten doen.

Een aansprekend voorbeeld van aansprakelijkheid van een werkgever vind ik nog steeds de zaak waarbij een dakdekker ondanks een waarschuwing op een stuk dak ging staan waar hij niet mocht komen. Hij zakte door het dak, en de werkgever was aansprakelijk – kort gezegd omdat hij het de werknemer niet onmogelijk had gemaakt de fout te maken. Als de werkgevre al aansprakelijk is wanneer de werknemer instructies niet opvolgt, dan ligt het voor de hand dat de werkgever des te meer aansprakelijk is als de werknemer niet eens een fout maakt. Niet dus.

Ik zou dus hebben verwacht dat de Hoge Raad anders zou oordelen dan de Arubaanse rechter. Ik sta daar gelukkig niet alleen in: de Advocaat-Generaal (die namens het OM een soort advies aan de Hoge Raad schrijft) kwam tot dezelfde conclusie.

Betekent dit nu dat de aansprakelijkheid van de werkgever wordt verlicht? Ik denk het niet, en we moeten er in elk geval maar niet op rekenen. Ons advies blijft daarom: blijf als werkgever alert op gevaarlijke situaties in het bedrijf. Kijk goed naar de verborgen gevaren, maar verlies de opvallende gevaren toch ook maar niet uit het oog.


Arco Siemons is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Werkgevers toch niet zo snel aansprakelijk?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief