icon

Ruimere arbeidsmogelijkheden voor buitenlandse studenten en asielzoekers

De ministerraad heeft onlangs ingestemd met een wetsvoorstel om buitenlandse studenten en asielzoekers ruimere mogelijkheden tot werken te bieden. Het besluit van de ministerraad volgt het advies van de SER en van de adviescommissie voor Vreemdelingenzaken.

Op grond van het nieuwe wetsvoorstel wordt de termijn voor het zoeken en vinden van een baan in Nederland voor buitenlandse afgestudeerden van buiten de Europese Unie verlengd van drie maanden naar één jaar. Wel moeten de afgestudeerden in deze periode zelf in hun onderhoud voorzien, want zij hebben gedurende dit jaar geen recht op een uitkering. Verder wordt ook het minimale startsalaris op jaarbasis dat deze buitenlandse studenten moeten verdienen om in Nederland te mogen verblijven verlaagd van € 34.130,- naar € 25.000,-.
Het huidig beleid voor kennismigranten,zoals geformuleerd in de zogeheten Kennismigrantenregeling, zal dan worden gewijzigd. Deze regeling is in 2004 tot stand gekomen (en op 1 oktober 2004 van kracht geworden) en hield ook een versoepeling van het beleid in.

Met deze maatregelen hoopt het kabinet meer buitenlandse hoogopgeleiden te behouden op de Nederlandse arbeidsmarkt. Tot op heden verliest Nederland veel hoogopgeleid buitenlands talent omdat het veel buitenlandse studenten niet lukt om binnen drie maanden een baan te vinden, en zeker niet één met een startsalaris van € 34.130,- .

Ook voor asielzoekers worden de mogelijkheden om te werken in Nederland verruimd. Het aantal weken dat asielzoekers per jaar mogen werken wordt verdubbeld van 12 naar 24 weken per jaar. Deze nieuwe grens is afgestemd op de ruimte die de WW en WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) bieden. Op grond van de WW en de WIA kunnen werknemers die maximaal 24 weken werken, geen beroep doen op een werkloosheidsuitkering of WIA- uitkering. Deze 24-weken grens geldt overigens niet voor artiesten, musici, filmmedewerkers en werknemers die deze groepen technisch ondersteunen. Zij mogen straks maximaal 14 weken per jaar werken. Voor deze groepen ontstaat namelijk eerder dan bij andere beroepen recht op WW.

Het wetsvoorstel sluit aan bij het voornemen van het kabinet om een nieuw modern immigratiebeleid op te zetten. Gelet op de globalisering, de vergrijzing, de steeds krapper wordende arbeidsmarkt en de toenemende kennismigratie van Nederlandse studenten kan Nederland het buitenlands talent zeker goed gebruiken.


Fleur Costa Baiôa is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Ruimere arbeidsmogelijkheden voor buitenlandse studenten en asielzoekers

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief