icon

Verpanding merknaam

De Financiële Telegraaf en het Financieele Dagblad meldden vanochtend dat sportwagenfabrikant Spyker zijn merknaam “Spyker Cars” heeft verpand aan de Friesland Bank. Volgens de berichten zou de bank een krediet van een paar miljoen euro hebben verstrekt aan Spyker en in ruil daarvoor het merk verpand hebben gekregen.

Het verpanden van goederen is een veelvoorkomend verschijnsel. Zeker banken die een krediet verstrekken aan hun klanten, willen daarvoor zekerheid bedingen. Deze zekerheid kan worden verstrekt in de vorm van een hypotheek of een pandrecht. Een hypotheek wordt gevestigd op onroerende goederen, pandrechten op bijna alles wat geen onroerend goed is.

Zo verpanden ondernemingen vaak hun inventaris, voorraden, auto’s of debiteuren aan de bank. Maar ook merknamen of auteursrechten kunnen worden verpand. Voorwaarde is steeds dat het te verpanden goed zelfstandig juridisch overdraagbaar is. Zo bestaat er discussie of een pandrecht op een handelsnaam gevestigd kan worden, of alleen tezamen met de betreffende onderneming.

Het vestigen van een pandrecht op een merknaam gebeurt door het opstellen van een zogenaamde pandakte, waarin de voorwaarden van de verpanding staan beschreven. Bij verpanding van een merk, zoals in het geval van Spyker Cars, wordt de verpanding ook in het merkenregister aangetekend (bijgehouden door het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom). Een ieder kan zo nagaan of een geregistreerd merk al dan niet verpand is.

Het voordeel van een pandrecht voor de bank, is dat hij voorrang heeft boven de andere schuldeisers van de pandgever. Indien de pandgever zijn schuld aan de bank niet betaalt, heeft de bank het recht van parate executie – hetgeen betekent dat de bank het verpande goed direct kan verkopen zonder daarvoor eerst beslag te hoeven leggen of een vonnis te halen. Kortom: als Spyker het krediet niet tijdig aflost aan de bank, kan de bank de merknaam Spyker Cars verkopen. Aan wie is uiteraard een volgende vraag. De verkoop van merknamen ligt meestal gecompliceerder dan de verkoop van een auto. Overigens kunnen partijen in de pandakte vastleggen hoe zij de verkoop willen regelen, door bijvoorbeeld alvast een eventuele koper aan te wijzen.

De kranten meldden voorts dat de beleggers zijn geschrokken van de verpanding door Spyker. Misschien ter enige geruststelling: uit de merkenregisters blijkt dat Spyker Cars slechts één van de vele merknamen is die Spyker heeft geregistreerd.


Maja Bolè is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied vennootschapsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Verpanding merknaam

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief