icon

Arbeidsinspectie: Werkomstandigheden niet in orde!

Bij de helft van de controles van de Arbeidsinspectie was vorig jaar iets mis met de werkomstandigheden. Dit blijkt uit het recent gepubliceerde jaarverslag van de Arbeidsinspectie over 2006. Nu maar een relatief klein percentage van de controles naar aanleiding van een aangifte is, is de conclusie gerechtvaardigd dat er daadwerkelijk in véél werksituaties werknemers (meer dan nodig) gevaar lopen.

De meeste overtredingen hadden te maken met onveilige machines, gereedschappen en installaties. Ook waren werkplekken vaak niet goed ingericht, werd er onveilig gewerkt met gevaarlijke stoffen of hadden bedrijven de risico’s onvoldoende in kaart gebracht.
De werkgever heeft nu juist een zorgplicht (= aansprakelijkheid!) op dit punt. Die plicht betekent concreet dat de werkgever passende maatregelen moet nemen om de werknemer tegen schade bij de uitvoering van zijn werkzaamheden te beschermen.
Deze schade kan overigens behoorlijk oplopen nu de werknemer ook vergoeding van de onstoffelijke schade kan vorderen, zoals vergoeding wegens pijn en gederfde levensvreugde.

Ook werkgevers lopen derhalve gevaar…
Het blijft overigens een enigszins grijs gebied welke maatregelen in redelijkheid van de werkgever gevergd kunnen worden. Bij die beoordeling is onder meer van belang de aard van de werkzaamheden, de kenbaarheid van het gevaar, de kans op verwezenlijking, de ernst van de gevolgen, alsmede de kosten die aan het treffen van de maatregelen verbonden zijn.
Wat in ieder geval zeker is, is dat je als werkgever kan voorkomen dat je in deze discussie terecht komt door je te laten informeren en tijdig de juiste maatregelen neemt. Daarmee verklein je het gevaar dat je in eventuele problemen terecht komt, zoals aansprakelijkheidstelling voor de schade van de werknemer.


Michel Visser is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Arbeidsinspectie: Werkomstandigheden niet in orde!

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief