icon

Holland Casino hoeft niet rookvrij

Holland Casino hoeft niet rookvrij te worden gemaakt. Zo oordeelde de kantonrechter in Groningen deze week. Een werknemer had een rookvrije werkplek geëist omdat hij ademhalingsproblemen en longklachten zou hebben gekregen van de rook. De werknemer beriep zich daarbij op de plicht voor de werkgever om een gezonde werkplek te creëren. De rechter heeft het verzoek om een rookverbod afgewezen.

Op het moment van schrijven van deze weblog is de precieze inhoud van het vonnis van de kantonrechter ons (nog) niet bekend. De rechter lijkt zich echter in ieder geval om de volgende reden terughoudend te hebben opgesteld ten opzichte van het rookverbod. Vanaf januari 2004 geldt in Nederland het recht op een rookvrije werkplek. Er bestaat echter nog een uitzondering voor de horeca. Daarom geldt in casino's (nog) geen rookverbod. Indien de rechter het verzoek om een rookvrije werkplek zou hebben toegewezen, had hij daarmee de (wettelijke) uitzondering voor Holland Casino buiten werking gesteld. Dat achtte de rechter niet wenselijk en daarom heeft hij het verzoek om een rookverbod afgewezen.

Ook zou de rechter in zijn oordeel hebben laten meewegen dat de werknemer destijds zelf voor een baan had gekozen waarbij hij aan rook zou worden blootgesteld. De werknemer zou bovendien een baan op een rookvrije werkplek in een casino in Leeuwarden hebben geweigerd. De eigen verantwoordelijkheid van de werknemer lijkt dus eveneens te hebben meegespeeld.

De zorgplicht van een werkgever in de horeca gaat op grond van deze uitspraak dus niet zo ver dat deze moet zorgen voor een rookvrije werkplek. Gelet op de uitzondering die voor de horeca geldt komt dit eigenlijk ook niet als een verrassing. Dat neemt echter niet weg dat op een werkgever in de horeca nog wel de verplichting rust om (andere) maatregelen te nemen voor een zo gezond mogelijke werkplek. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan luchtzuiveringsinstallaties. Holland Casino zou overigens passende maatregelen hebben genomen om de overlast van de rook zo beperkt mogelijk te houden. Wellicht dat dit ook nog heeft meegespeeld in de onderhavige zaak.

Het kabinet wil een algeheel rookverbod (dus ook in de horeca) uiterlijk in 2011. Op dat moment zal dus ook Holland Casino de werkplek rookvrij moeten maken.


Sjef Gitmans is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Holland Casino hoeft niet rookvrij

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief