icon

Inkoop eigen aandelen door NV soepeler

Op grond van de huidige wetgeving zijn Naamloze Vennootschappen (NV's) beperkt in de mogelijkheid tot inkoop van eigen aandelen. NV's mogen namelijk maximaal 10 % van het geplaatste aandelenkapitaal zelf inkopen.

De Minister van Justitie heeft een wetsvoorstel gedaan, welk voorstel inmiddels door de ministerraad is goedgekeurd, op grond waarvan NV's niet langer gebonden zijn aan deze maximumgrens. NV's krijgen hierdoor meer mogelijkheden hun kapitaal te herstructureren.

Het wetsvoorstel is een uitvoering van een richtlijn van het Europees Parlement. In deze richtlijn zijn wijzigingen en versoepelingen opgenomen van regels ten aanzien van de oprichting van NV's. Deze wijzigingen zien ook op de instandhouding en de wijziging van het kapitaal van NV's.

Andere zaken waar het wetsvoorstel op ziet zijn onder andere:
– het onder voorwaarden achterwege blijven van de accountantsverklaring bij inbreng op aandelen in natura;
– het in bepaalde gevallen toestaan van financiële steunverlening aan derden in de vorm van leningen;
– de aanpassing van de verzetregeling voor schuldeisers bij kapitaalvermindering. Deze schuldeisers zullen, indien zij het niet eens zijn met kapitaalvermindering, voortaan moeten aantonen dat de voldoening van hun vordering door de kapitaalvermindering daadwerkelijk in gevaar komt.


Quirine den Hollander is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied vennootschapsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Inkoop eigen aandelen door NV soepeler

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief