icon

De hypotheek bij de Bank of Scotland, de spaarrekening bij Barclays

Steeds vaker hoor je dat Nederlandse consumenten hun hypotheek afsluiten bij een bank die niet uit Nederland afkomstig is. Het markt-aandeel van buitenlandse partijen op dit terrein is het afgelopen jaar substantieel gestegen. Deze ontwikkeling is in lijn met de belangrijkste doelstelling van de Europese Unie: een vrije markt voor personen, goederen, diensten en kapitaal.

Gisteren publiceerde de Europese Commissie een groenboek waarin zij haar visie geeft op het toekomstige beleid van de Europese Unie terzake van financiële diensten aan consumenten. Het gaat daarbij om producten als bankrekeningen, leningen, hypotheken, beleggingen en verzekeringen voor de individuele consument. Eén interne markt binnen Europa kan in de ogen van de Europese Commissie een serie aan voordelen voor consumenten opleveren: betere kwaliteit, meer vertrouwen, goede informatie en advies, een lagere prijs.

De Europese Commissie stelt vast dat de meeste consumenten nog steeds kiezen voor producten die worden aangeboden door aanbieders uit hun eigen land. De Commissie wil maatregelen nemen om de markt verder te ontwikkelen. Prijzen moeten naar beneden en concurrentie tussen aanbieders uit verschillende Europese lidstaten moet worden bevorderd. Zo zal de Commissie ingrijpen waar kosten voor betaalpassen en betaalverkeer tussen banken en creditcard-maatschappijen kunstmatig hoog gehouden worden. De mogelijkheden om op EU-niveau van bankrekening te switchen zullen worden onderzocht. Ook zal worden gekeken of het in de toekomst mogelijk kan worden gemaakt om pensioenpolissen over te hevelen naar een pensioenfonds in een ander EU-land. En er zullen voorstellen worden gedaan om tot een gezamenlijke EU-hypotheekmarkt te komen.

De Commissie realiseert zich dat een belangrijke obstakel voor een gezamenlijke markt wordt gevormd door het gebrek aan vertrouwen van consumenten in buitenlandse banken en andere financiële instellingen. De Commissie neemt zich voor om maatregelen te nemen die de consumentenbelangen verder beschermen en hun juridische zekerheden bieden.

Een groenboek is altijd wat vaag. Het is een eerste stap die is bedoeld om discussie over het onderwerp aan te moedigen. Daarna kan er op worden gereageerd; er wordt een hoorzitting gehouden en er vindt een evaluatie plaats. In de daaropvolgende fase zullen de plannen concreter worden.


Peter Bos is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied vennootschapsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
De hypotheek bij de Bank of Scotland, de spaarrekening bij Barclays

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief