icon

Loon na faillissement

Het kan iedereen overkomen; van de een op de andere dag gaat het bedrijf waar je werkt failliet en “sta je op straat”. In het merendeel van de faillissementen gaat de curator nadat het faillissement is uitgesproken namelijk over tot opzegging van de arbeidsovereenkomsten omdat de bedrijfsactiviteiten zijn gestaakt.

Gelukkig kunnen werknemers in zo'n geval gedurende 6 weken na opzegging van de arbeidsovereenkomst bij het UWV aanspraak maken op doorbetaling van het loon en andere aanspraken zoals vakantiegeld. Ook eventueel achterstallig loon tot 13 weken voor opzegging wordt door het UWV uitbetaald.

Wanneer degene die aanspraak maakt op loondoorbetaling, binnen die 6 weken een nieuwe baan vindt en elders inkomsten geniet, dan betaalt het UWV op dit moment het loon gewoon door en wordt het inkomen uit de nieuwe baan verrekend met die uitkering. De salarisgegevens worden dan door het UWV opgevraagd bij de nieuwe werkgever. Dit brengt uitvoeringskosten voor het UWV en administratieve lasten voor het bedrijfsleven met zich mee.

Om deze kosten en lasten te verlagen, heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voorgesteld dit systeem te vereenvoudigen. Blijkens het voorstel zal de Werkloosheidwet vereenvoudigd worden in die zin dat het UWV voortaan de uitkering stop zal zetten indien de uitkeringsgerechtigde weer aan het werk gaat. Mocht de uitkeringsgerechtigde parttime gaan werken, dan zal het UWV de uitkering beëindigen voor het aantal uren dat diegene weer werkt.

In het voorstel wordt ook de overname van de overlijdensuitkering aan nabestaanden geregeld. Indien de werkgever van een overleden werknemer deze uitkering als gevolg van het faillissement of om andere redenen niet kan betalen, zal het UWV de uitkering van maximaal één maandsalaris aan de nabestaande(n) uitbetalen.

Het voorstel van de minister is nu goedgekeurd door de ministerraad en zal voor advies aan de Raad van State worden gestuurd. De tekst van het voorstel zal pas bekend worden bij indiening daarvan bij de Tweede Kamer.


Quirine den Hollander is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Loon na faillissement

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief