icon

Wettelijke handelsrente

Wat is wettelijke handelsrente?
Het is een vorm van schadevergoeding wegens vertraging in de betaling van een geldsom uit hoofde van een handelsovereenkomst.

Waarom is de wettelijke handelsrente ingevoerd?
De wettelijke handelsrente is ingevoerd naar aanleiding van een EG-Richtlijn. Deze EG-richtlijn wil de zware administratieve en financiële lasten die ontstaan door betalingsachterstanden en buitensporige betalingstermijnen voor het midden- en kleinbedrijf verminderen.

Wie kan de wettelijke handelsrente vorderen?
U als ondernemer die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zoals een eenmanszaak, een rechtspersoon of vrije beroepsoefenaar.

Wanneer kunt u als ondernemer deze rente vorderen?
Als u een handelsovereenkomst aangaat met een andere professional. Een handelsovereenkomst moet volgens de wet voldoen aan de volgende elementen:
– de overeenkomst dient om baat te zijn (m.a.w. geen schenking);
– de overeenkomst verplicht één of meer partijen iets te geven of te doen:
– de overeenkomst is tot stand is gekomen tussen een of meer natuurlijke personen die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Van wie kunt u deze rente vorderen?
U kunt de wettelijke handelsrente vorderen van een andere ondernemer (een eenmanszaak, een rechtspersoon of vrije beroepsoefenaars), zoals volgt uit het laatste element van de hierboven genoemde definitie van een handelsovereenkomst. Een overeenkomst met een consument valt derhalve erbuiten, voor hen geldt de “gewone” wettelijke rente.

Hoe hoog is de wettelijke handelsrente op dit moment?
Deze rente is hoger dan de wettelijke rente. De wettelijke handelsrente is per 1 januari 2007 10,58% procent, terwijl de wettelijke rente slechts 6 % is.

Krijgt u de wettelijke handelsrente van rechtswege of dient u die te vorderen?
Van rechtswege is de partij met wie u zaken doet de wettelijke handelsrente verschuldigd, maar u dient het wel te vorderen van deze partij. U kunt het reeds vorderen in de fase van contracteren, bijvoorbeeld in de algemene voorwaarden, maar ook achteraf tijdens de fase van incasseren.

Vanaf welk tijdstip kan u de handelsrente vorderen?
Afhankelijk van de situatie waarin wel of geen uiterste dag van betaling is overeengekomen. Indien wel een datum van betaling is overeengekomen is de rente verschuldigd vanaf de dag volgend op de uiterste betalingsdatum. Als geen betalingstermijn is overeengekomen, biedt de wet een regeling voor de begindatum. In de meeste gevallen zal de rente verschuldigd zijn vanaf dertig dagen na de dag, volgend op de dag waarop de factuur is ontvangen.

Is het noodzakelijk de wettelijke handelsrente als zodanig expliciet te vorderen?
Volgens een uitspraak van de Rechtbank in Zutphen vallen beide rentepercentages (de wettelijke rente en de wettelijke handelsrente) onder de term “wettelijke rente”. De Rechtbank stelt dat het artikel 6:119a BW (wettelijke handelsrente) uitgelegd dient te worden “in het licht van bewoordingen en het doel” van de Richtlijn en verwijst daarbij ook naar de wetsgeschiedenis van het artikel. Dit heeft tot de conclusie geleid dat de handelsrente ook in rekening kan worden gebracht als deze niet expliciet is gevorderd.

Kunt u ook een ander rentepercentage bedingen?
Het staat partijen vrij om een hogere of lagere rente overeen te komen. Deze afwijkende boeterente mag overigens niet onredelijk bezwarend zijn voor de wederpartij.

Zie voor een update betreffende de genoemde percentages deze bijdrage uit juli 2009


Stephanie Mekking is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied vennootschapsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Wettelijke handelsrente

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief