icon

Nogmaals: kledingvoorschriften op school

Hoofddoekjes en onderwijs – het blijft een netelige combinatie. De Commissie Gelijke Behandeling heeft onlangs uitspraak gedaan in een zaak van een basisschool in Epe, die voor haar leerlingen een kledingvoorschrift wilde vaststellen dat elke religieuze verwijzing naar een andere godsdienst dan de protestants-christelijke verbiedt. De school wilde weten of dat door de beugel zou kunnen, en vroeg de CGB om een oordeel.

De CGB oordeelde dat dit geen verboden onderscheid naar godsdienst was. Van een onderscheid was (uiteraard) wel sprake, maar het onderscheid was niet verboden omdat het (naar het oordeel van de CGB) nodig was ter verwezenlijking van het doel van de school: het uitdragen en belijden van de protestants-christelijke leer. Dat is inderdaad de hamvraag: onderscheid is toegestaan als het noodzakelijk en geschikt is om een toegelaten doel te verwezenlijken.

Uitgerekend op dit punt geeft de uitspraak van de CGB (erg) weinig inzicht in de gedachtegang. De CGB zegt niets anders dan dat de school gemotiveerd heeft aangegeven dat het uitdragen en belijden van een andere godsdienstige overtuiging “haars inziens” onverenigbaar is met haar eigen protestants christelijke leer; daarom acht de school het noodzakelijk om verwijzing naar andere godsdiensten te verbieden. Opmerkelijk daarbij is overigens dat leerlingen met een andere (of geen) godsdienst niet worden geweerd (dat is ook wel eens anders, zie deze bijdrage in onze blog).

Maar dat is de vraag niet. De vraag is niet wat de school nodig vindt, de vraag is of het onderscheid nodig is om de identiteit te waarborgen. De school krijgt daarin – kennelijk – een ruime mate van vrijheid, (mede?) omdat de school verder in het waarborgen en uitdragen van die identiteit uiterst consequent is. Het consequente handelen alléén zal echter, dunkt mij, toch niet de (objectieve) noodzaak kunnen creëren.

Kan de school nu een werknemer weigeren op grond van het dragen van een hoofddoek? Ja, op grond van deze uitspraak ongetwijfeld. Dat gevolg zal zich overigens in de praktijk wel tot scholen beperken; die nemen, zo blijkt steeds weer, een bijzondere plaats is in het spectrum van instellingen waar discriminatie (steeds weer) aan de orde is. Dat alléén geeft al te denken.

Meer lezen over dit onderwerp in onze blog? Gebruik de zoekfunctie hier rechts op de pagina, en zoek op “gelijke behandeling”.


Arco Siemons is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Nogmaals: kledingvoorschriften op school

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief