icon

Fietsongeluk onder werktijd. Zorgplicht werkgever?

Een verzorgingshulp in dienst bij een zorginstelling moest voor haar werk “klanten” thuis bezoeken. Toen zij, in zwaar weer, over een glad wegdek, op weg was van de ene naar de andere klant is zij met haar fiets uitgegleden. Bij haar val liep zij een spiraalbreuk van het scheenbeen op.
De werkneemster stelde de zorginstelling aansprakelijk voor de geleden en toekomstige schade en begon, omdat de verzekeraar van de werkgever uitkering weigerde, een procedure.
Het Hof Den Haag oordeelde, net als eerder de lagere rechter, dat de werkgever niet aansprakelijk was uit hoofde van het verzaken van haar zorgplicht voor veilige werkomstandigheden, nu het fietsen weliswaar in het kader van het opgedragen werk gebeurde, maar een werkgever op die activiteit nu eenmaal geen toezicht kan houden. Evenmin was er bij dit ongeval sprake van omstandigheden die een specifieke fiets(veiligheids)instructie vereisten.

De werkgever ontsprong echter niet de dans nu het hof van oordeel was dat zij wél aansprakelijk was wegens het schenden van de eisen van goed werkgeverschap.
Het hof oordeelde dat tot die eisen behoort ófwel het sluiten van een passende verzekering voor juist dit soort ongevallen, ófwel het uitdrukkelijk waarschuwen dat werknemers zelf een dergelijke voorziening moesten treffen.
Deze werkgever bood wel een algemeen verzekeringspakket aan aan werknemers, maar dat kan naar de mening van het hof niet worden aangemerkt als een passende maatregel. Nu de werkgever niet aan de eisen voldeed is zij aansprakelijk voor de geleden schade.


Michel Visser is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Fietsongeluk onder werktijd. Zorgplicht werkgever?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief