icon

Plots opgekomen meerkosten: doorbouwen of stoppen ?

Tijdens het bouwproces, komen regelmatig tegenvallers boven water. Bijvoorbeeld: het ontwerp blijkt opeens niet zo geschikt voor het werk of er blijken nog oude kademuren diep in de grond te zitten die verhinderen dat heipalen worden geslagen. Te veel om op te noemen. De vraag is dan vaak wie de gevolgen moet betalen. Het is onmogelijk om in de contracten al over alle mogelijke scenario's een regeling op te nemen, terwijl de aannemer wel wil weten waar hij aan toe is. Ook de opdrachtgever zal vaak graag willen weten wat de gevolgen zijn.

In de onlangs gepuliceerde zaak nr. 28.777 d.d. 30 november 2006, is een aardig voorbeeld te zien van de wijze waarop de Raad van Arbitrage naar dergelijke zaken kijkt. De aannemer had het werk stilgelegd, omdat er te grote kostenstijgingen waren opgekomen. In de eerste plaats kijkt de Raad natuurlijk naar de overeenkomst. Als daarin grenzen zijn opgenomen aan het (meer)werk dat de aannemer moet uitvoeren, kan de aannemer niet worden verplicht om (meer)werk uit te voeren dat verder gaat dan die grens. Paragraaf 36.3 van de UAV 1989 bepaalt bijvoorbeeld dat de aannemer het meerwerk niet hoeft uit te voeren als dat meer bedraagt dan 15% van de aanneemsom. Over de vraag of vervolgens de aannemer het werk mag opschorten totdat de opdrachtgever duidelijkheid heeft gegeven over de vraag welke meerwerkposten hij erkent, was de Raad iets genuanceerder. Hier maakt de Raad een belangenafweging. In het besproken geval had de directeur van de aannemer niet méér verklaard dan dat hij wilde weten waaraan hij toe was. Volgens deze directeur hoefde de aannemer geen zekerheid te hebben, hetgeen wellicht ook niet zo vreemd was omdat de opdrachtgever een overheidsorgaan was (en dus goed voor zijn geld). Dit belang van aannemer vonden arbiters echter onvoldoende in deze specifieke omstandigheden. Daarbij overwogen de arbiters met name dat het werk zich "op het kritische pad" bevond, zodat er een groot belang was bij snellle afronding van het werk. De aannemer moest doorbouwen.


Jonathan Barth is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bouwrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Plots opgekomen meerkosten: doorbouwen of stoppen ?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief